หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศิษย์เก่า 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศิษย์เก่า 6 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 5 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 401 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 501 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 502 5 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4-5 ชั้น 1 ห้อง 501 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. เก็บตัว อาคาร 4 ห้อง 402
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 503 6 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น. เก็บตัว ห้อง 502
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 401 6 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น. เก็บตัวห้อง 402
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 ต.ค. 2559 13.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]