หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 94 41 46.59% 17 19.32% 15 17.05% 15 17.05% 88
2 โรงเรียนอนุบาลระนอง 48 34 72.34% 10 21.28% 2 4.26% 1 2.13% 47
3 โรงเรียนบ้านสองแพรก 54 23 43.4% 9 16.98% 10 18.87% 11 20.75% 53
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 53 21 41.18% 16 31.37% 8 15.69% 6 11.76% 51
5 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 41 20 51.28% 8 20.51% 4 10.26% 7 17.95% 39
6 โรงเรียนหมิงซิน 59 18 30.51% 19 32.2% 13 22.03% 9 15.25% 59
7 โรงเรียนบ้านสำนัก 46 17 38.64% 7 15.91% 9 20.45% 11 25% 44
8 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 54 16 32.65% 15 30.61% 7 14.29% 11 22.45% 49
9 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 58 16 30.77% 13 25% 9 17.31% 14 26.92% 52
10 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 43 16 42.11% 11 28.95% 5 13.16% 6 15.79% 38
11 โรงเรียนบ้านหินช้าง 44 15 48.39% 7 22.58% 3 9.68% 6 19.35% 31
12 โรงเรียนชาติเฉลิม 31 14 48.28% 6 20.69% 4 13.79% 5 17.24% 29
13 โรงเรียนบ้านหาดจิก 30 14 50% 5 17.86% 4 14.29% 5 17.86% 28
14 โรงเรียนบ้านบางหิน 35 14 48.28% 4 13.79% 7 24.14% 4 13.79% 29
15 โรงเรียนบ้านนกงาง 47 13 32.5% 7 17.5% 7 17.5% 13 32.5% 40
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 40 12 36.36% 9 27.27% 3 9.09% 9 27.27% 33
17 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 40 11 34.38% 8 25% 5 15.63% 8 25% 32
18 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 31 11 44% 4 16% 6 24% 4 16% 25
19 โรงเรียนบ้านบางเบน 28 10 41.67% 9 37.5% 4 16.67% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 31 9 30% 7 23.33% 6 20% 8 26.67% 30
21 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 32 9 33.33% 6 22.22% 5 18.52% 7 25.93% 27
22 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 37 8 23.53% 8 23.53% 5 14.71% 13 38.24% 34
23 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 23 8 36.36% 5 22.73% 4 18.18% 5 22.73% 22
24 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 21 8 42.11% 5 26.32% 4 21.05% 2 10.53% 19
25 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 25 8 32% 4 16% 3 12% 10 40% 25
26 โรงเรียนบ้านบางกลาง 17 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
27 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 18 8 44.44% 2 11.11% 3 16.67% 5 27.78% 18
28 โรงเรียนกระบุรี 35 7 23.33% 7 23.33% 5 16.67% 11 36.67% 30
29 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 20 7 46.67% 3 20% 0 0% 5 33.33% 15
30 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 22 7 36.84% 0 0% 4 21.05% 8 42.11% 19
31 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 21 6 31.58% 4 21.05% 6 31.58% 3 15.79% 19
32 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 29 6 22.22% 3 11.11% 5 18.52% 13 48.15% 27
33 โรงเรียนบ้านกำพวน 42 5 13.51% 10 27.03% 8 21.62% 14 37.84% 37
34 โรงเรียนบ้านนา 25 5 20% 10 40% 6 24% 4 16% 25
35 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 29 5 19.23% 7 26.92% 7 26.92% 7 26.92% 26
36 โรงเรียนบ้านบางปรุ 36 5 19.23% 6 23.08% 7 26.92% 8 30.77% 26
37 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 20 5 29.41% 6 35.29% 0 0% 6 35.29% 17
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 27 5 23.81% 5 23.81% 5 23.81% 6 28.57% 21
39 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 24 5 22.73% 3 13.64% 5 22.73% 9 40.91% 22
40 โรงเรียนบ้านทองหลาง 26 4 16% 8 32% 8 32% 5 20% 25
41 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 16 4 26.67% 7 46.67% 0 0% 4 26.67% 15
42 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 20 4 20% 6 30% 6 30% 4 20% 20
43 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนสหายวิทย์ 15 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 4 26.67% 15
45 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 40 3 8.33% 10 27.78% 10 27.78% 13 36.11% 36
47 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 32 3 10% 6 20% 8 26.67% 13 43.33% 30
48 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
49 โรงเรียนบ้านชาคลี 15 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 8 57.14% 14
50 โรงเรียนบ้านทะเลนอก 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนบ้านคลองของ 13 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 15 2 13.33% 6 40% 2 13.33% 5 33.33% 15
53 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 32 2 6.45% 5 16.13% 8 25.81% 16 51.61% 31
54 โรงเรียนบ้านราชกรูด 22 2 9.09% 4 18.18% 6 27.27% 10 45.45% 22
55 โรงเรียนบ้านหินดาด 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
56 โรงเรียนบ้านทรายแดง 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
58 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 25 2 9.52% 2 9.52% 8 38.1% 9 42.86% 21
59 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 11 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
60 โรงเรียนบ้านบางริ้น 8 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
61 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 19 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 11
62 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 11 2 20% 1 10% 1 10% 6 60% 10
63 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
64 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 23 1 4.55% 4 18.18% 7 31.82% 10 45.45% 22
66 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 9 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านบางมัน 10 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านลำเลียง 10 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
69 โรงเรียนบ้านคลองเงิน 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองจิก 18 1 10% 1 10% 5 50% 3 30% 10
71 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 8 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
72 โรงเรียนชนม์พัฒนา 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 7 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 16 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 7 63.64% 11
75 โรงเรียนบ้านทับจาก 8 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 9 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านน้ำตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 9 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนบ้านหินวัว 18 0 0% 3 18.75% 3 18.75% 10 62.5% 16
82 โรงเรียนบ้านปากแพรก 8 0 0% 2 25% 4 50% 2 25% 8
83 โรงเรียนบ้านบกกราย 7 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 8 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
86 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
87 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 6 0 0% 0 0% 3 50% 3 50% 6
88 โรงเรียนบ้านบางนอน 11 0 0% 0 0% 2 20% 8 80% 10
89 โรงเรียนบ้านบางสองรา 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
90 โรงเรียนประชาอุทิศ 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านในวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านละออง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]