หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบุรี 35 73 45
2 002 โรงเรียนชนม์พัฒนา 8 10 10
3 003 โรงเรียนชาติเฉลิม 31 74 40
4 005 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 21 42 28
5 004 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 25 42 34
6 006 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 40 96 64
7 012 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 94 255 157
8 013 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. 0 0 0
9 014 โรงเรียนบ้านกำพวน 42 109 71
10 019 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 21 44 33
11 022 โรงเรียนบ้านคลองของ 13 23 20
12 023 โรงเรียนบ้านคลองเงิน 6 7 6
13 024 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 31 53 45
14 025 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 2 4 2
15 026 โรงเรียนบ้านชาคลี 15 25 21
16 028 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 6 9 9
17 029 โรงเรียนบ้านทรายแดง 9 20 12
18 030 โรงเรียนบ้านทองหลาง 26 64 42
19 031 โรงเรียนบ้านทะเลนอก 8 31 12
20 032 โรงเรียนบ้านทับจาก 8 14 12
21 034 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 43 74 62
22 035 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 31 122 58
23 033 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 23 48 35
24 036 โรงเรียนบ้านนกงาง 47 96 62
25 037 โรงเรียนบ้านนา 25 59 32
26 038 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 11 27 16
27 039 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 11 16 15
28 041 โรงเรียนบ้านน้ำตก 1 3 2
29 040 โรงเรียนบ้านน้ำแดง 0 0 0
30 043 โรงเรียนบ้านบกกราย 7 11 7
31 045 โรงเรียนบ้านบางกลาง 17 26 22
32 044 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 18 34 25
33 046 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 9 12 11
34 047 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 29 54 45
35 048 โรงเรียนบ้านบางนอน 11 18 16
36 050 โรงเรียนบ้านบางปรุ 36 55 42
37 051 โรงเรียนบ้านบางมัน 10 28 20
38 052 โรงเรียนบ้านบางริ้น 8 22 16
39 053 โรงเรียนบ้านบางสองรา 3 6 4
40 054 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 6 11 9
41 055 โรงเรียนบ้านบางหิน 35 89 55
42 049 โรงเรียนบ้านบางเบน 28 79 49
43 057 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 10 24 15
44 056 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 15 24 21
45 058 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 25 47 39
46 059 โรงเรียนบ้านปากแพรก 8 20 15
47 060 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 40 79 59
48 061 โรงเรียนบ้านราชกรูด 22 37 28
49 062 โรงเรียนบ้านละออง 3 6 5
50 063 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 12 25 22
51 064 โรงเรียนบ้านลำเลียง 10 12 12
52 065 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 8 12 10
53 066 โรงเรียนบ้านสองแพรก 54 108 77
54 067 โรงเรียนบ้านสำนัก 46 131 81
55 068 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 20 59 37
56 069 โรงเรียนบ้านหนองจิก 18 31 26
57 071 โรงเรียนบ้านหาดจิก 30 96 54
58 073 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 2 6 4
59 072 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 3 9 6
60 074 โรงเรียนบ้านหินช้าง 44 80 59
61 075 โรงเรียนบ้านหินดาด 9 19 14
62 076 โรงเรียนบ้านหินวัว 18 31 18
63 070 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 32 57 44
64 015 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 6 16 11
65 016 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 9 25 16
66 017 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 29 55 42
67 018 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 1 6 3
68 020 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 20 48 34
69 021 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 23 41 33
70 027 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 9 25 19
71 077 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 7 19 9
72 078 โรงเรียนประชาอุทิศ 6 12 7
73 080 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 20 26 25
74 081 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 16 33 25
75 082 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 24 52 39
76 084 โรงเรียนวัดช่องลม 0 0 0
77 085 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 13 33 23
78 086 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 32 69 49
79 093 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 53 104 73
80 094 โรงเรียนอนุบาลระนอง 48 101 71
81 079 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 58 101 78
82 096 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 8 15 9
83 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 27 59 40
84 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 40 79 60
85 011 โรงเรียนนับเงิน 0 0 0
86 087 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 41 114 50
87 088 โรงเรียนสหายวิทย์ 15 32 23
88 089 โรงเรียนหมิงซิน 59 121 74
89 090 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 16 36 25
90 091 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 32 80 48
91 092 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 37 86 49
92 095 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 9 26 14
93 042 โรงเรียนบ้านในวง 1 2 1
94 007 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 22 39 30
95 008 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 54 124 89
96 083 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 19 27 20
รวม 2033 4404 3001
7405

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]