สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิคมสงเคราะห์ 35 17 14 15 66
2 อนุบาลระนอง 30 10 1 1 41
3 บ้านสองแพรก 23 7 10 11 40
4 ศรีอรุโณทัย 20 8 4 7 32
5 หมิงซิน 18 19 13 9 50
6 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 16 15 7 11 38
7 อนุบาลบ้านด่าน 16 15 6 6 37
8 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 16 13 9 14 38
9 บ้านหินช้าง 15 7 3 6 25
10 ชาติเฉลิม 14 6 2 5 22
11 บ้านทุ่งมะพร้าว 13 11 5 6 29
12 บ้านสำนัก 13 6 8 11 27
13 บ้านบางหิน 12 4 6 4 22
14 บ้านทุ่งหงาว 11 4 6 4 21
15 ทุ่งตาพลวิทยา 10 8 5 8 23
16 บ้านบางเบน 9 7 4 1 20
17 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 9 7 2 8 18
18 บ้านนกงาง 9 6 7 13 22
19 บ้านควนไทรงาม 9 6 6 8 21
20 วัดหาดส้มแป้น 9 6 5 7 20
21 บ้านหาดจิก 9 5 4 5 18
22 อนุบาลธรรมรัตน์ 8 8 5 13 21
23 บ้านปากน้ำ 8 4 3 10 15
24 กระบุรี 7 6 5 11 18
25 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 7 0 4 8 11
26 บ้านท่าฉาง 6 4 4 5 14
27 บ้านเกาะสินไห 5 7 7 7 19
28 ทับหลีสุริยวงศ์ 5 4 6 3 15
29 บ้านบางขุนแพ่ง 5 3 5 13 13
30 ระวิราษฎร์บำรุง 5 3 5 9 13
31 บ้านบางกล้วยนอก 5 1 3 5 9
32 บ้านนา 4 7 6 4 17
33 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 4 7 0 4 11
34 มัชฌิมวิทยา 4 6 6 4 16
35 วัดสุวรรณคีรี 4 4 4 1 12
36 บ้านสุขสำราญ 4 3 0 5 7
37 สหายวิทย์ 4 2 5 4 11
38 บ้านกำพวน 3 10 6 14 19
39 บ้านทองหลาง 3 8 6 5 17
40 อนุบาลดวงกมล 3 6 8 13 17
41 บ้านเขานางหงส์ 3 5 0 6 8
42 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 3 3 5 6 11
43 บ้านละอุ่นใต้ 3 3 3 3 9
44 บ้านคลองของ 3 1 5 2 9
45 บ้านเชี่ยวเหลียง 3 1 2 1 6
46 บ้านห้วยเสียด 2 5 8 16 15
47 บ้านบางปรุ 2 4 7 8 13
48 บ้านขจัดภัย 2 4 4 2 10
49 บ้านหินดาด 2 3 2 2 7
50 บ้านปลายคลอง 2 3 1 4 6
51 ทับไชยาพัฒนา 2 2 7 9 11
52 บ้านน้ำจืดน้อย 2 2 2 4 6
53 บ้านชาคลี 2 2 1 8 5
54 บ้านบางริ้น 2 2 0 4 4
55 ราชประชานุเคราะห์ 38 2 1 3 5 6
56 บ้านน้ำขาว 2 1 1 6 4
57 บ้านบางสีกิ้ม 2 0 1 2 3
58 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 2 0 1 0 3
59 บ้านปลายคลองวัน 1 5 2 5 8
60 บ้านเขาฝาชี 1 4 7 10 12
61 บ้านราชกรูด 1 4 6 10 11
62 อนุบาลสุพัชชา 1 3 4 1 8
63 บ้านบางมัน 1 3 2 2 6
64 บ้านทรายแดง 1 3 2 0 6
65 บ้านคลองเงิน 1 3 1 0 5
66 บ้านลำเลียง 1 2 2 3 5
67 บ้านทะเลนอก 1 2 1 1 4
68 บ้านหนองจิก 1 1 5 3 7
69 บ้านแหลมนาว 1 1 3 1 5
70 ชนม์พัฒนา 1 1 3 1 5
71 อนุบาลกิจติมาพร 1 1 2 7 4
72 บ้านทับจาก 1 1 2 1 4
73 บ้านเกาะพยาม 1 1 1 0 3
74 บ้านบางกลาง 1 1 0 3 2
75 บ้านหาดทรายดำ 1 0 1 0 2
76 บ้านเกาะเหลา 1 0 0 0 1
77 บ้านน้ำตก 1 0 0 0 1
78 บ้านภูเขาทอง 0 9 8 13 17
79 บ้านบางกุ้ง 0 4 3 2 7
80 บ้านหินวัว 0 3 3 10 6
81 บ้านปากแพรก 0 2 4 2 6
82 บ้านบกกราย 0 1 5 1 6
83 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 0 1 3 2 4
84 บ้านสองพี่น้อง 0 1 3 2 4
85 บ้านดอนกลาง 0 1 2 2 3
86 บ้านชนะบำรุง 0 1 0 1 1
87 บ้านเกาะช้าง 0 0 3 3 3
88 บ้านบางนอน 0 0 2 8 2
89 บ้านบางสองรา 0 0 1 2 1
90 ประชาอุทิศ 0 0 1 0 1
91 บ้านในวง 0 0 1 0 1
92 บ้านละออง 0 0 0 0 0
รวม 470 381 351 482 1,684