สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระนอง 15 10 8 33 30 10 1 1 41
2 นิคมสงเคราะห์ 12 14 8 34 35 17 14 15 66
3 ศรีอรุโณทัย 12 4 3 19 20 8 4 7 32
4 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 10 5 8 23 16 15 7 11 38
5 ชาติเฉลิม 10 2 4 16 14 6 2 5 22
6 หมิงซิน 8 11 5 24 18 19 13 9 50
7 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) 7 5 3 15 16 13 9 14 38
8 บ้านทุ่งหงาว 7 2 1 10 11 4 6 4 21
9 บ้านสองแพรก 6 9 9 24 23 7 10 11 40
10 บ้านบางเบน 6 4 3 13 9 7 4 1 20
11 บ้านหาดจิก 6 1 1 8 9 5 4 5 18
12 บ้านบางหิน 5 5 1 11 12 4 6 4 22
13 บ้านหินช้าง 5 3 3 11 15 7 3 6 25
14 ทุ่งตาพลวิทยา 4 5 1 10 10 8 5 8 23
15 บ้านนกงาง 4 3 2 9 9 6 7 13 22
16 วัดหาดส้มแป้น 4 2 3 9 9 6 5 7 20
17 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 4 0 2 6 9 7 2 8 18
18 บ้านปากน้ำ 3 2 1 6 8 4 3 10 15
19 บ้านสำนัก 2 9 1 12 13 6 8 11 27
20 อนุบาลบ้านด่าน 2 5 5 12 16 15 6 6 37
21 บ้านทุ่งมะพร้าว 2 5 5 12 13 11 5 6 29
22 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 2 2 0 4 4 7 0 4 11
23 บ้านควนไทรงาม 2 1 3 6 9 6 6 8 21
24 ระวิราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 5 3 5 9 13
25 บ้านเชี่ยวเหลียง 2 1 0 3 3 1 2 1 6
26 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 2 1 0 3 2 0 1 0 3
27 ราชประชานุเคราะห์ 38 2 0 0 2 2 1 3 5 6
28 บ้านบางกล้วยนอก 1 2 1 4 5 1 3 5 9
29 สหายวิทย์ 1 2 1 4 4 2 5 4 11
30 บ้านเกาะสินไห 1 1 4 6 5 7 7 7 19
31 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 1 1 3 5 7 0 4 8 11
32 บ้านท่าฉาง 1 1 2 4 6 4 4 5 14
33 บ้านกำพวน 1 1 1 3 3 10 6 14 19
34 บ้านคลองของ 1 1 1 3 3 1 5 2 9
35 อนุบาลธรรมรัตน์ 1 0 3 4 8 8 5 13 21
36 บ้านนา 1 0 3 4 4 7 6 4 17
37 บ้านบางริ้น 1 0 1 2 2 2 0 4 4
38 บ้านทะเลนอก 1 0 1 2 1 2 1 1 4
39 บ้านทองหลาง 1 0 0 1 3 8 6 5 17
40 บ้านห้วยเสียด 1 0 0 1 2 5 8 16 15
41 บ้านหินดาด 1 0 0 1 2 3 2 2 7
42 บ้านบางสีกิ้ม 1 0 0 1 2 0 1 2 3
43 บ้านบางมัน 1 0 0 1 1 3 2 2 6
44 บ้านแหลมนาว 1 0 0 1 1 1 3 1 5
45 อนุบาลกิจติมาพร 1 0 0 1 1 1 2 7 4
46 บ้านเกาะเหลา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านบางขุนแพ่ง 0 4 1 5 5 3 5 13 13
48 บ้านขจัดภัย 0 3 0 3 2 4 4 2 10
49 บ้านเขานางหงส์ 0 1 1 2 3 5 0 6 8
50 บ้านละอุ่นใต้ 0 1 1 2 3 3 3 3 9
51 บ้านชาคลี 0 1 1 2 2 2 1 8 5
52 บ้านภูเขาทอง 0 1 1 2 0 9 8 13 17
53 ทับหลีสุริยวงศ์ 0 1 0 1 5 4 6 3 15
54 บ้านบางปรุ 0 1 0 1 2 4 7 8 13
55 บ้านปลายคลองวัน 0 1 0 1 1 5 2 5 8
56 บ้านราชกรูด 0 1 0 1 1 4 6 10 11
57 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 1 1 5 3 7
58 บ้านน้ำตก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดสุวรรณคีรี 0 0 5 5 4 4 4 1 12
60 บ้านปลายคลอง 0 0 2 2 2 3 1 4 6
61 กระบุรี 0 0 1 1 7 6 5 11 18
62 บ้านสุขสำราญ 0 0 1 1 4 3 0 5 7
63 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 0 0 1 1 3 3 5 6 11
64 บ้านน้ำขาว 0 0 1 1 2 1 1 6 4
65 บ้านบางกลาง 0 0 1 1 1 1 0 3 2
66 มัชฌิมวิทยา 0 0 0 0 4 6 6 4 16
67 อนุบาลดวงกมล 0 0 0 0 3 6 8 13 17
68 ทับไชยาพัฒนา 0 0 0 0 2 2 7 9 11
69 บ้านน้ำจืดน้อย 0 0 0 0 2 2 2 4 6
70 บ้านเขาฝาชี 0 0 0 0 1 4 7 10 12
71 อนุบาลสุพัชชา 0 0 0 0 1 3 4 1 8
72 บ้านทรายแดง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
73 บ้านคลองเงิน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
74 บ้านลำเลียง 0 0 0 0 1 2 2 3 5
75 ชนม์พัฒนา 0 0 0 0 1 1 3 1 5
76 บ้านทับจาก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
77 บ้านเกาะพยาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
78 บ้านหาดทรายดำ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
79 บ้านบางกุ้ง 0 0 0 0 0 4 3 2 7
80 บ้านหินวัว 0 0 0 0 0 3 3 10 6
81 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 2 4 2 6
82 บ้านบกกราย 0 0 0 0 0 1 5 1 6
83 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 3 2 4
84 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 3 2 4
85 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 0 1 2 2 3
86 บ้านชนะบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 บ้านเกาะช้าง 0 0 0 0 0 0 3 3 3
88 บ้านบางนอน 0 0 0 0 0 0 2 8 2
89 บ้านบางสองรา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
90 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91 บ้านในวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
92 บ้านละออง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 165 138 118 421 470 381 351 482 1,202