เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 93.99 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 86.99 ทอง 4
5 บ้านบางกลาง สพป. ระนอง 81.65 ทอง 5
6 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 81.65 ทอง 5
7 กระบุรี สพป. ระนอง 75.65 เงิน 7
8 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 73 เงิน 4
5 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 71 เงิน 5
6 บ้านเขานางหงส์ สพป. ระนอง 70 เงิน 6
7 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 69 ทองแดง 7
8 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. ระนอง 69 ทองแดง 7
9 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 68 ทองแดง 9
10 บ้านทรายแดง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 10
11 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 10
12 บ้านชาคลี สพป. ระนอง 66 ทองแดง 12
13 บ้านบางกุ้ง สพป. ระนอง 66 ทองแดง 12
14 บ้านลำเลียง สพป. ระนอง 66 ทองแดง 12
15 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 66 ทองแดง 12
16 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 65 ทองแดง 16
17 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 65 ทองแดง 16
18 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 65 ทองแดง 16
19 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 65 ทองแดง 16
20 บ้านในวง สพป. ระนอง 65 ทองแดง 16
21 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 64 ทองแดง 21
22 บ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง 63 ทองแดง 22
23 บ้านบางมัน สพป. ระนอง 63 ทองแดง 22
24 หมิงซิน สพป. ระนอง 63 ทองแดง 22
25 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 61 ทองแดง 25
26 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 61 ทองแดง 25
27 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 61 ทองแดง 25
28 บ้านราชกรูด สพป. ระนอง 61 ทองแดง 25
29 บ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง 61 ทองแดง 25
30 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 60 ทองแดง 30
31 บ้านนา สพป. ระนอง 59 เข้าร่วม 31
32 บ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 59 เข้าร่วม 31
33 บ้านบางนอน สพป. ระนอง 58 เข้าร่วม 33
34 บ้านบางริ้น สพป. ระนอง 58 เข้าร่วม 33
35 บ้านบางสีกิ้ม สพป. ระนอง 58 เข้าร่วม 33
36 ทับหลีสุริยวงศ์ สพป. ระนอง 57 เข้าร่วม 36
37 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 57 เข้าร่วม 36
38 กระบุรี สพป. ระนอง 55 เข้าร่วม 38
39 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 55 เข้าร่วม 38
40 บ้านคลองของ สพป. ระนอง 54 เข้าร่วม 40
41 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 54 เข้าร่วม 40
42 บ้านแหลมนาว สพป. ระนอง 54 เข้าร่วม 40
43 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 53 เข้าร่วม 43
44 ราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. ระนอง 53 เข้าร่วม 43
45 บ้านปลายคลองวัน สพป. ระนอง 52 เข้าร่วม 45
46 บ้านน้ำขาว สพป. ระนอง 50 เข้าร่วม 46
47 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 50 เข้าร่วม 46
48 บ้านบกกราย สพป. ระนอง 49 เข้าร่วม 48
49 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 48 เข้าร่วม 49
50 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 47 เข้าร่วม 50
51 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 34 เข้าร่วม 51
52 บ้านทับจาก สพป. ระนอง - -
53 บ้านหินวัว สพป. ระนอง - -
54 บ้านเกาะพยาม สพป. ระนอง - -
55 ประชาอุทิศ สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 83.31 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชาคลี สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 90.32 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 79.31 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) สพป. ระนอง 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางหิน สพป. ระนอง 63.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 63 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ทับหลีสุริยวงศ์ สพป. ระนอง 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 80.63 ทอง 4
5 บ้านชนะบำรุง สพป. ระนอง 72.36 เงิน 5
6 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 70.39 เงิน 6
7 บ้านบางหิน สพป. ระนอง 69.39 ทองแดง 7
8 บ้านแหลมนาว สพป. ระนอง 68.19 ทองแดง 8
9 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง 62.65 ทองแดง 9
10 บ้านทรายแดง สพป. ระนอง 62.59 ทองแดง 10
11 สหายวิทย์ สพป. ระนอง 61.38 ทองแดง 11
12 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 61.24 ทองแดง 12
13 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 59.35 เข้าร่วม 13
14 กระบุรี สพป. ระนอง 58.72 เข้าร่วม 14
15 หมิงซิน สพป. ระนอง 58.06 เข้าร่วม 15
16 บ้านชาคลี สพป. ระนอง 56.66 เข้าร่วม 16
17 บ้านหินดาด สพป. ระนอง 56.50 เข้าร่วม 17
18 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 54.20 เข้าร่วม 18
19 บ้านหินวัว สพป. ระนอง 53.34 เข้าร่วม 19
20 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 48.98 เข้าร่วม 20
21 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 48.92 เข้าร่วม 21
22 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 46.35 เข้าร่วม 22
23 อนุบาลกิจติมาพร สพป. ระนอง 45.28 เข้าร่วม 23
24 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 44.97 เข้าร่วม 24
25 อนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 42.53 เข้าร่วม 25
26 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 42.42 เข้าร่วม 26
27 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 38.72 เข้าร่วม 27
28 ราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. ระนอง - -
29 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หมิงซิน สพป. ระนอง 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 83.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมิงซิน สพป. ระนอง 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง 73.67 เงิน 4
5 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 70 เงิน 5
6 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 66.67 ทองแดง 6
7 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 80.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 80.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมิงซิน สพป. ระนอง 76.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 83.98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 80.60 ทอง ชนะเลิศ
2 หมิงซิน สพป. ระนอง 71.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 88.90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 80.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 81.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 77.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมิงซิน สพป. ระนอง 76.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 70 เงิน 4
5 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 67 ทองแดง 5
6 หมิงซิน สพป. ระนอง 61 ทองแดง 6
7 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 60 ทองแดง 7
8 บ้านบางปรุ สพป. ระนอง - -
9 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง - -
10 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 68 ทองแดง 4
5 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 66 ทองแดง 5
6 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 60 ทองแดง 6
7 บ้านบางปรุ สพป. ระนอง - -
8 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางหิน สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางสีกิ้ม สพป. ระนอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 75 เงิน 4
5 กระบุรี สพป. ระนอง 73 เงิน 5
6 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง 68 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 90.99 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 74.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กระบุรี สพป. ระนอง 72.97 เงิน 4
5 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 63.31 ทองแดง 5
6 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง - -
7 ทับหลีสุริยวงศ์ สพป. ระนอง - -
8 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 89.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 74.97 เงิน 4
5 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 72.64 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางกลาง สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนกงาง สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง 67 ทองแดง 4
5 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 67 ทองแดง 4
6 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 65 ทองแดง 6
7 บ้านนา สพป. ระนอง 62 ทองแดง 7
8 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 61 ทองแดง 8
9 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 61 ทองแดง 8
10 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 60 ทองแดง 10
11 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 58 เข้าร่วม 11
12 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 57 เข้าร่วม 12
13 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 56 เข้าร่วม 13
14 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 56 เข้าร่วม 13
15 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 49 เข้าร่วม 15
16 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 49 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 090
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 84.30 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 72.10 เงิน 4
5 บ้านนา สพป. ระนอง 70.60 เงิน 5
6 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง 70.34 เงิน 6
7 บ้านบางนอน สพป. ระนอง 67.20 ทองแดง 7
8 หมิงซิน สพป. ระนอง 65.10 ทองแดง 8
9 วัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง 63.90 ทองแดง 9
10 กระบุรี สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทะเลนอก สพป. ระนอง 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองของ สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำขาว สพป. ระนอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง 81 ทอง 4
5 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 81 ทอง 4
6 บ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 80 ทอง 6
7 บ้านปากแพรก สพป. ระนอง 79 เงิน 7
8 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 78 เงิน 8
9 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 75 เงิน 9
10 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 69 ทองแดง 10
11 บ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 69 ทองแดง 10
12 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง - -
13 บ้านเขานางหงส์ สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน