สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กชายชาญ  เกาะช้าง
2. เด็กหญิงนภาพร  เกาะช้าง
 
1. นางสาวจรรยา  พวงสุววณ
2. นายจักรพงศ์  เกียงเตียด
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงซาลี  ประมงกิจ
2. เด็กหญิงดาลิง  ประมงกิจ
3. เด็กหญิงองุ่น  ประมงกิจ
 
1. นายจักรพงศ์  เกียงเตียด
2. นางสาวจรรยา  พวงสุววณ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68.38 ทองแดง 31 1. เด็กชายกัมพล  ประมงกิจ
2. เด็กชายมาวิน  เกาะช้าง
3. เด็กหญิงลูกปลา  ประมงกิจ
 
1. นางนลินฉัตร์  อภิสิริเดชายศ
2. นายศราวุธ  รักนาควน