สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61.58 ทองแดง 6 1. เด็กชายก้อง  เกาะพยาม
2. เด็กชายรอย  เกาะพยาม
 
1. นายสากล  เยี่ยมไธสง