สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะเหลา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตามุก  ประมงกิจ
2. เด็กหญิงนาร่าย  ประมงกิจ
3. เด็กชายยะ  ประมงกิจ
4. เด็กหญิงยิ่น  ประมงกิจ
5. เด็กหญิงส้มแดง  ประมงกิจ
6. เด็กหญิงแจง  ประมงกิจ
 
1. นางสุธาทิพย์  จูงศิริ
2. นายอดิรส  จันทร์เกตุ
3. นายชวณัฐ  หาญโสดา