สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชนม์พัฒนา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพิริษา  ทองขำ
 
1. นางสารภี  คีรีสุทธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายอัมรินทร์  ชิดเอื้อ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สุวรรณรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงญาศุมิน  อังศุนาค
2. เด็กชายสราวุธ  วรรณสุข
 
1. นายวิทวัฒน์  เจริญเฉลิมศักดิ์
2. นายพงศ์อรุณ  อรุโณทัย