สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สุชิน
2. เด็กหญิงตุ๊กตา  นางหงส์
3. เด็กหญิงนมิดา  ดาวินขวัญ
4. เด็กหญิงประพิณ  ยอดแสง
5. เด็กหญิงผกากรอง  ยอดแสง
6. เด็กชายพิพัฒน์  ปากน้ำ
7. เด็กหญิงฟ้าใส  ดาวินขวัญ
8. เด็กหญิงมัลลิกา  ช่องคราม
9. เด็กหญิงราตรี  สุชิน
10. เด็กชายวงศกร  สุนิน
11. เด็กหญิงวิยะดา  สุชิน
12. เด็กหญิงเบญจพร  สุชิน
 
1. นางเพ็ญประภา  สุวัตถิกุล
2. นางสาววิริญา  คำมณี
3. นางสาวภภัสสร  บัวสุวรรณ
4. นายทองดี  บริสุทธิ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สุชิน
2. เด็กหญิงปรีดา  นางหงส์
3. เด็กชายสาทิส  หินช้าง
 
1. นางวิริญา  คำมณี
2. นายฮาบูเล๊าะ  เจ๊ะมะ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  นางหงส์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ยอดแสง
3. เด็กชายเอกชัย  สุชิน
 
1. นางสาวภภัสสร  บัวสุวรรณ
2. นางเพ็ญประภา  สุวัตถิกุล
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  พม่า
 
1. นางเพ็ญประภา  สุวัตถิกุล
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประจวบ
2. เด็กชายสุริยา  พม่า
3. เด็กชายสุวัฒน์  ปากน้ำ
 
1. นางวิริญา  คำมณี
2. นางเพ็ญประภา  สุวัตถิกุล