สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองเงิน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุภาพร  หนูทอง
 
1. นางสาวพนิดา  ใจตรง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุญญิสา  หนูอินทร์
 
1. นางสาวจิดารัตน์  ชะตาเลิศ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.96 เงิน 33 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ราชนาสีห์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  รักเกียรติ
3. เด็กหญิงปภาวี  ธนบัตร
 
1. นางสาวจิดารัตน์  ชะตาเลิศ
2. นางบุญนำ  สังข์ทอง