สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชนะบำรุง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายคฑายุทธ  วงค์ทอง
2. เด็กชายหฤษ  วงค์ทอง
 
1. นายธรรมรักษ์  คธาเพ็ชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.36 เงิน 5 1. เด็กชายคฑายุทธ  วงค์ทอง
2. เด็กชายธราธร  นิยม
 
1. นายธรรมรักษ์  คธาเพ็ชร