สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53.4 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธัญฤทธิ์  ตีระภักดิ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผลพฤกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชรุณ  สุนทรนนท์
2. นางสาวณัฐสิมา  ศรีราช