สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับจาก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ยืนยัน
2. เด็กหญิงสุภาสิณี  แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวสุมาลี  รูปโฉม
2. นางสาวสุชาวดี   จันฝาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กชายจักรภัทร  มุนินโท
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  รัตนศิลป์
 
1. นางสาวสุมาลี  รูปโฉม
2. นางสาวเอมจิตร   ชัมภูชนะ