สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับจาก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 51.32 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนศิลป์
2. เด็กชายวิทวัส  เอี่ยมภาพ
 
1. นายสกนธ์  ธนัตวรานนท์