สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขาว สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.04 เงิน 26 1. เด็กหญิงซาซายี  รักถิ่นไทย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงพิมพิกา  หลาบยองศรี
 
1. นางสาวิตรี  อิสระกุล