สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขาว สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สายแสง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงนิล
 
1. นางสาวิตรี  อิสระกุล