สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกกราย สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงพรจิรา  หัตฉันท์
 
1. นางสาวชุรีกรณ์  โม้หิน