สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.76 เงิน 16 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมาดเส็น
2. เด็กชายอนาวิน  อุไรกิจ
3. เด็กชายอารักษ์  หมาดเส็น
 
1. นางสาววัลลีย์  พิศแลงาม
2. นางสมใจ  ประสงค์ผล
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 4 1. เด็กชายรอริก  องสารา
 
1. นางสาวเกศสุดา  มีแสง