สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมาลีนี  ชิดเอื้อ
2. เด็กหญิงิอิชะ  นิ่งราวี
 
1. นายไพรสณ  สิงอุดม
2. นางสาวโสภา  เนาว์สุวรรณ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  สงค์จันทร์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ช่วยชาติ
 
1. นางสาวสุรดา  นครพัฒน์
2. นายศตวรรษ  เด็นเนียม
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67.29 ทองแดง 37 1. เด็กชายธีรวีร์   คมคาย
2. เด็กหญิงรอชีด้า  อุตหมัน
3. เด็กชายศุทธวีร์   พัฒนอุตสาหกิจ
 
1. นางสมใจ  ประสงค์ผล
2. นางสาววัลลีย์  พิศแลงาม