สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 22 1. เด็กชายตาเซนาย  -
2. เด็กชายโซ่โซ่เอ้  -
 
1. นางปาริชาติ  เกียงเตียด
2. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัญญารัตน์  ช่างเหล็ก
 
1. นางประพิชญ์  บัวพันธ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.3 เงิน 7 1. เด็กชายโกสิน  -
 
1. นางประพิชญ์  บัวพันธ์