สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางนอน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายภูมิทัติ  จันทร์เปล่ง
 
1. นางอิสรา  เพชรคนชม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 7 1. เด็กชายคณาธิป  บั่นยี่เฉ้ง
2. เด็กชายมามุ  -
3. เด็กชายรุ่งเรือง  หอกประสิทธิ์
 
1. นางสาวอารีย์  แก้วหนูนวล
2. นางอิสรา  เพชรคนชม