สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางมัน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 1. เด็กชายโชคชัย  บรรจบ
2. เด็กชายไฟซอล  ห่าหรับ
 
1. นายเอกประทุม  มาศบำรุง
2. นางสาวจารุดา  สืบเหตุ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกิติยา  โต๊ะหาด
2. เด็กชายอนุภาพ  โบบทอง
 
1. นางสาวธิติสรณ์  ณ แฉล้ม
2. นางสาวตวงรัตน์  พรหมฉวี
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หง้ากุล
2. เด็กชายนรชัย  กระบี่
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  หัสจักร์
 
1. นางสาวธิติสรณ์  ณ แฉล้ม
2. นางสาวตวงรัตน์  พรหมฉวี