สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางมัน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 42.45 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนเดช  ขุนจง
2. เด็กชายนิกร  หัตถประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บินกาซัน
4. เด็กหญิงอันดารี  ลักจันทร์
5. เด็กชายอานัส  ขวัญประจักษ์
6. เด็กชายโชคชัย  บรรจบ
 
1. นายเอกประทุม  มาศบำรุง
2. นางสาวกามีละห์  มะเซ็ง
3. นางยลดา  น้ำจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยิ้มเยาะ
2. เด็กชายนเรนทร  ดีดิ
 
1. นางสาวธิติสรณ์  ณ แฉล้ม
2. นางสาวตวงรัตน์  พรหมฉวี