สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายตะวัน   ศิลาวน
2. เด็กหญิงลิลลี่   -
 
1. นางมิตรอารี  ตันสกุล
2. นางอนงค์นาฎ   ณ นคร
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.04 เงิน 19 1. เด็กชายกองทัพ  พลสินธุ์
2. เด็กหญิงวราพร  พลเพิ่ม
3. เด็กชายสุวรรณรัตน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจินดา  จงเจริญ
2. นางสมมุ่ง  รัตนะ