สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศภัทร  ศิลาวล
2. เด็กชายสัณหภาส  สืบเล็ก
 
1. นายธวัชชัย  สงวนรัตน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันทฺ์  ศิลาวล
2. เด็กหญิงธนัญญา  สนแดง
3. เด็กหญิงสุธิมา  สิริ
 
1. นางจันเทวี  สุขวิสุทธิ์
2. นางสาวบุษญา  ศรีชาย