สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นิลสังข์
2. เด็กชายวัฒธนชัย  ยอแสง
 
1. นายธวัชชัย  สงวนรัตน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณพิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญผล
3. เด็กหญิงอโรชา  คล้ายอักษร
 
1. นางสาวอังคณา  หมวดภักดี
2. นางสาวมยุรา  ชั้นน้อย
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกนุช  เสียงเพราะ
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  พลายชุม
3. เด็กหญิงอาริสา  ประพาน
 
1. นางจันเทวี  สุขวิสุทธิ์
2. นางสาวมัสยา  ศรีสุวรรณ