สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภัทร  แป้นสุข
 
1. นางพยอม  ธรรมณี
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 51.43 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงนรมนพรรธน์  อ๋องสมหวัง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูพงศ์
3. เด็กชายอนันต์เทพ  ผอมปาด
 
1. นางบุบผา  ใจเปี่ยม
2. นางทิพะนิศา  วิจิตร