สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงนงนภัทร  ทองช่างเหล็ก
2. เด็กชายวศุรัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางพรพิมล  อิสระกุล
2. นางสาวพันธ์ุทิพย์  นุ่มน้อย