สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุตรราช
2. เด็กชายพีรภัทร  หล้านา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนทอง
 
1. นางจริยาภรณ์  เพียรจัด
2. นางณัฐรดา  อ่ำศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัลลิยา  อินลี
2. เด็กหญิงสุนิษา  อ่วมเสือ
3. เด็กหญิงสุภัทรตรา  ศรีขัดเค้า
 
1. นางสาวนฤมล  ตะโฉ
2. นางอัจฉริยา  บุญโสภาส