สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขุนพล
2. เด็กหญิงวันลี  พม่า
3. เด็กชายอานัส  ขุนพล
 
1. นางสาวมานิดา  ซ้ายสุพรรณ
2. นางสมัย  รัสภา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขุนพล
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เนื้ออ่อน
3. เด็กหญิงรุ้งวารินทร์  ภักดี
 
1. นางสาวชุติมา   สุวรรณสิงห์
2. นางสาวศุลีพร  นวลไข่