สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายบีดีน  ชิดเอื้อ
 
1. นางณฐอร  จิวานิจ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรชัย  จาศึก
 
1. นางกาญจนา  อู่เจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบุศรา  มีกูล
 
1. นายธรรมรส  สุวรรโณ