สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 25 1. เด็กชายจิรายุ  ปุญญบาล
 
1. นางสุดใจ  พามาดี
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60.23 ทองแดง 43 1. เด็กชายชะโซ่ว  -
2. เด็กชายธีรายุ  ทับสมุทร
3. เด็กหญิงมีมี่  -
 
1. นางสาวจรรยา  สอนจิตต์
2. นางสาวปานใจ  ม่วงหีต