สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไฟดี้  ภักดี
 
1. นางรัตนาพร  หะวานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งเรือง  ชาญวารินทร์
 
1. นางรัตนาพร  หะวานนท์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑา  ปุญญาบาล
 
1. นายสุขสวัสดิ์  สิริลาภวรชัย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาดีร่า  สันติกุล
2. เด็กหญิงนูรียะ  ภักดี
3. เด็กหญิงมะลิ  ภักดี
4. เด็กหญิงรุจวา  โต๊ะเอ็ม
5. เด็กหญิงอัสมา  เสนาธง
6. เด็กชายฮูไซฟะ  มาลิด
 
1. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
2. นางวรุณี  คงกลับ
3. นางเพียงจิตต์  บุญช่วย