สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงต๋วยตาซอ  -
 
1. นางอรอนงค์  สังข์ชุม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอาบู  เตาะ
 
1. นางอรอนงค์  สังข์ชุม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 54.51 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัย  รักดี
2. เด็กชายเว้นนายโซ  -
 
1. นางสาวพิณณิตา  หนูอินทร์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56.6 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคณิศ  ชาญสมุทร
2. เด็กชายวานาเช่  -
 
1. นางสาวกรองการ  แสงแก้ว
2. นางวรุณี  คงกลับ