สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายประกิต  บำรุงสถาน
 
1. นางละม้าย  โอวเจริญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58.4 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงโอ  บำรุงสถาน
2. เด็กหญิงไซเน็บ  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวนิลชฎา  หีบเพชร
2. นางวัชรี  สงสม