หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ณโรงเรียนอนุบาลสงขลา วิเชียรชม แจ้งวิทยา นวมินทราชูทิศ ทักษิณ และค่ายลูกเสือรัตรสาร
ระหว่าง วันที่ 6-7 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 3 ห้อง 332,333 6 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 3 ห้อง 334-335 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 3 ห้อง 336,337 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 132, 133 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134, 135 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง 135 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 1 ห้อง มินิเธียเตอร์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 พระราชวชิรโมลี ชั้น 1 ห้อง มินิเธียเตอร์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา เวทีเกษม-สุนทร 6 ต.ค. 2559 09.00-10.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 ห้อง 231, 232 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 ห้อง 233, 234, 241 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 2 ห้อง 242 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้อง ประชุมพระราชวชิรโมลี 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา ห้อง พระพุทธ 7 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง พระพุทธ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยา อาคาร 1 ห้อง พระพุทธ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]