หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 44 29 67.44% 5 11.63% 4 9.3% 5 11.63% 43
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 48 25 52.08% 9 18.75% 7 14.58% 7 14.58% 48
3 โรงเรียนวิเชียรชม 41 22 56.41% 11 28.21% 3 7.69% 3 7.69% 39
4 โรงเรียนจุลสมัย 33 15 46.88% 10 31.25% 4 12.5% 3 9.38% 32
5 โรงเรียนแจ้งวิทยา 29 15 51.72% 8 27.59% 2 6.9% 4 13.79% 29
6 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 27 12 44.44% 10 37.04% 3 11.11% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 18 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
8 โรงเรียนวัดโพธาราม 24 12 50% 5 20.83% 0 0% 7 29.17% 24
9 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 22 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
10 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 19 11 64.71% 1 5.88% 2 11.76% 3 17.65% 17
11 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 17 11 64.71% 1 5.88% 1 5.88% 4 23.53% 17
12 โรงเรียนหวังดี 23 10 47.62% 8 38.1% 1 4.76% 2 9.52% 21
13 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 13 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนบ้านหัวเขา 24 9 37.5% 12 50% 2 8.33% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนวัดปะโอ 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
16 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 15 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
17 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 34 8 24.24% 10 30.3% 7 21.21% 8 24.24% 33
18 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 15 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
21 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 22 6 27.27% 10 45.45% 2 9.09% 4 18.18% 22
22 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
25 โรงเรียนบ้านกลาง 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
26 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
27 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 28 5 17.86% 7 25% 8 28.57% 8 28.57% 28
28 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 16 5 31.25% 6 37.5% 1 6.25% 4 25% 16
29 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 15 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
30 โรงเรียนวัดบ่อแดง 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
31 โรงเรียนวัดห้วยลาด 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 13 5 41.67% 0 0% 5 41.67% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 23 4 18.18% 7 31.82% 4 18.18% 7 31.82% 22
34 โรงเรียนวัดกระดังงา 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
35 โรงเรียนวัดปากแตระ 18 4 22.22% 4 22.22% 5 27.78% 5 27.78% 18
36 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 13 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนศรีวิทยา 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
38 โรงเรียนวัดสีหยัง 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนวัดท่าหิน 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 19 3 16.67% 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 16 3 20% 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 15
44 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 12 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านรับแพรก 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
47 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 11 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
48 โรงเรียนวัดนาหม่อม 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
49 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 11 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
50 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
51 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
53 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านเขาแดง 7 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
55 โรงเรียนวัดโลกา 9 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
56 โรงเรียนวัดป่าขาด 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
57 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
58 โรงเรียนวัดดีหลวง 15 2 15.38% 10 76.92% 0 0% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนวัดประเจียก 14 2 14.29% 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 14
60 โรงเรียนวัดชะแล้ 13 2 15.38% 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 13
61 โรงเรียนกิติคุณ 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนวัดคูวา 12 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
63 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 13 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
64 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 12 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 11 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนวัดหัวป่า 10 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
67 โรงเรียนวัดวาส 9 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนวัดกลาง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 15 2 20% 1 10% 1 10% 6 60% 10
77 โรงเรียนวัดห้วยพุด 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
78 โรงเรียนวัดผักกูด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
80 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนในเมือง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านหน้าทอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนวัดกาหรำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดบางเขียด 13 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 12
88 โรงเรียนบ้านดอนแบก 11 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
89 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 10 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนวัดสน 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านชะแม 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนวัดป่าขวาง 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
96 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนวัดจันทน์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
100 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านท่าแคง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดสามกอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านขนุน 7 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนวัดแหลมวัง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
108 โรงเรียนวัดขนุน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านยางงาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านท่าคุระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดพังยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 13 0 0% 6 46.15% 2 15.38% 5 38.46% 13
119 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดหนองหอย 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านบางไหน 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
122 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
123 โรงเรียนวัดประตูเขียน 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
124 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
125 โรงเรียนบ้านต้นปริง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดสามี 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
129 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
130 โรงเรียนบ้านมาบบัว 11 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนวัดประดู่หอม 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนวัดคูขุด 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดทรายขาว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนสุมิตรา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนวัดหัววัง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านควนจง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านรัดปูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดนางเหล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดบางหรอด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดประดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนวัดศรีไชย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดแจ้ง 7 0 0% 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 7
145 โรงเรียนวัดสนามไชย 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
146 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 5 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
147 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
148 โรงเรียนวัดใหญ่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
149 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดเลียบ 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
151 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนวัดจาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
153 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]