หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 4 9 4
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 6 10 6
3 008 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 17 30 20
4 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 11 20 13
5 011 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 19 43 19
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 2 2 2
7 013 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 6 16 7
8 021 โรงเรียนบ้านกลาง 10 22 16
9 022 โรงเรียนบ้านขนุน 7 12 8
10 023 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 2 4 4
11 025 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 2 11 2
12 026 โรงเรียนบ้านควนจง 1 3 1
13 028 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 16 36 21
14 029 โรงเรียนบ้านชะแม 5 17 8
15 030 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 10 20 16
16 031 โรงเรียนบ้านดอนแบก 11 32 15
17 032 โรงเรียนบ้านต้นปริง 3 5 3
18 033 โรงเรียนบ้านท่าคุระ 1 2 1
19 034 โรงเรียนบ้านท่าแคง 2 3 2
20 035 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 1 2 1
21 036 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 9 17 14
22 039 โรงเรียนบ้านบางดาน 0 0 0
23 040 โรงเรียนบ้านบางไหน 6 19 12
24 037 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 1 1 1
25 038 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 4 10 4
26 041 โรงเรียนบ้านพังเภา 0 0 0
27 044 โรงเรียนบ้านมหาการ-เฉียงพง 0 0 0
28 045 โรงเรียนบ้านมาบบัว 11 20 13
29 046 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 6 12 7
30 042 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 13 24 15
31 043 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 23 53 34
32 048 โรงเรียนบ้านยางงาม 2 4 2
33 049 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 28 56 43
34 050 โรงเรียนบ้านรัดปูน 1 38 8
35 051 โรงเรียนบ้านรับแพรก 11 19 11
36 052 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 12 24 17
37 053 โรงเรียนบ้านหน้าทอง 3 8 5
38 054 โรงเรียนบ้านหัวเขา 24 42 32
39 024 โรงเรียนบ้านเขาแดง 7 18 13
40 047 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 5 9 6
41 055 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 7 29 14
43 027 โรงเรียนบ้านโคกแห้ว 0 0 0
44 060 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 12 30 19
45 063 โรงเรียนวัดกระดังงา 10 17 13
46 064 โรงเรียนวัดกลาง 5 11 7
47 065 โรงเรียนวัดกาหรำ 2 6 4
48 068 โรงเรียนวัดขนุน 2 4 2
49 069 โรงเรียนวัดคลองเป็ด 0 0 0
50 070 โรงเรียนวัดคูขุด 3 6 3
51 071 โรงเรียนวัดคูวา 12 23 13
52 073 โรงเรียนวัดจันทน์ 4 9 6
53 074 โรงเรียนวัดจาก 1 3 2
54 077 โรงเรียนวัดชะแล้ 13 30 14
55 079 โรงเรียนวัดดีหลวง 15 32 16
56 080 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 4 10 4
57 081 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 2 2 2
58 082 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 13 28 16
59 085 โรงเรียนวัดทรายขาว 2 2 2
60 088 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 27 64 44
61 089 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 2 4 2
62 091 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 6 23 13
63 092 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 13 23 21
64 093 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 13 55 24
65 090 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 3 6 4
66 087 โรงเรียนวัดท่าหิน 9 20 12
67 086 โรงเรียนวัดท้ายยอ 0 0 0
68 095 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 6 15 8
69 094 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 13 27 15
70 096 โรงเรียนวัดนางเหล้า 1 1 1
71 097 โรงเรียนวัดนาหม่อม 9 25 13
72 105 โรงเรียนวัดบางหรอด 1 3 2
73 104 โรงเรียนวัดบางเขียด 13 26 15
74 100 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 15 28 23
75 101 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 9 13 12
76 102 โรงเรียนวัดบ่อปาบ 0 0 0
77 103 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 5 11 5
78 099 โรงเรียนวัดบ่อแดง 9 22 12
79 106 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 2 5 3
80 107 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 6 11 8
81 109 โรงเรียนวัดประดู่ 1 1 1
82 110 โรงเรียนวัดประดู่หอม 4 8 5
83 111 โรงเรียนวัดประตูเขียน 4 6 6
84 112 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 12 41 22
85 108 โรงเรียนวัดประเจียก 14 36 22
86 113 โรงเรียนวัดปะโอ 14 35 24
87 114 โรงเรียนวัดปากแตระ 18 35 27
88 115 โรงเรียนวัดป่าขวาง 7 12 10
89 116 โรงเรียนวัดป่าขาด 6 14 8
90 118 โรงเรียนวัดผักกูด 4 7 6
91 119 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 22 48 30
92 120 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 5 8 7
93 121 โรงเรียนวัดพังกก 0 0 0
94 122 โรงเรียนวัดพังตรี 0 0 0
95 123 โรงเรียนวัดพังยาง 1 1 1
96 126 โรงเรียนวัดมหาการ 0 0 0
97 127 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 3 5 4
98 132 โรงเรียนวัดวาส 9 19 14
99 133 โรงเรียนวัดศรีไชย 1 1 1
100 134 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 5 18 6
101 135 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 0 0 0
102 136 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 11 20 12
103 137 โรงเรียนวัดสน 6 9 6
104 138 โรงเรียนวัดสนามไชย 5 7 5
105 139 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 1
106 140 โรงเรียนวัดสามกอง 2 4 2
107 141 โรงเรียนวัดสามี 5 11 8
108 142 โรงเรียนวัดสีหยัง 13 20 18
109 143 โรงเรียนวัดหนองหอย 4 6 4
110 144 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 7 13 12
111 147 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 8 24 15
112 149 โรงเรียนวัดหัวป่า 10 14 10
113 150 โรงเรียนวัดหัววัง 2 3 3
114 148 โรงเรียนวัดหัวเค็ด 0 0 0
115 145 โรงเรียนวัดห้วยพุด 6 12 9
116 146 โรงเรียนวัดห้วยลาด 7 32 15
117 155 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 2 1
118 156 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 22 38 32
119 066 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 5 9 6
120 067 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 9 13 10
121 075 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 15 22 15
122 084 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 7 13 9
123 098 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 0 0 0
124 117 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 5 13 5
125 130 โรงเรียนวัดเลียบ 3 3 3
126 076 โรงเรียนวัดแจ้ง 7 16 12
127 078 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 2 2 2
128 128 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 34 96 60
129 151 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 15 30 21
130 152 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 1 3 2
131 153 โรงเรียนวัดแหลมวัง 3 6 3
132 072 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 0 0 0
133 083 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 12 23 18
134 124 โรงเรียนวัดโพธาราม 24 51 35
135 125 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 5 9 5
136 129 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 5 8 7
137 131 โรงเรียนวัดโลกา 9 24 10
138 154 โรงเรียนวัดใหญ่ 2 2 2
139 157 โรงเรียนวิเชียรชม 41 134 66
140 162 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 9 17 11
141 165 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 5 13 7
142 166 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 44 122 77
143 168 โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ 0 0 0
144 019 โรงเรียนในเมือง 4 7 5
145 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 12 24 17
146 001 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 18 46 31
147 002 โรงเรียนกิติคุณ 11 18 11
148 003 โรงเรียนจุลสมัย 33 105 45
149 005 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 1 1 1
150 012 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ 2 3 2
151 020 โรงเรียนบัวหลวง 0 0 0
152 057 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ 1 3 2
153 058 โรงเรียนพรหมเจริญ 0 0 0
154 059 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 16 34 21
155 061 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 7 21 13
156 062 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 11 20 16
157 158 โรงเรียนศรีวิทยา 11 30 19
158 160 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 12 44 20
159 161 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 3 5 4
160 163 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 7 20 12
161 159 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 1 1 1
162 170 โรงเรียนสุมิตรา 2 5 3
163 164 โรงเรียนหวังดี 23 79 36
164 167 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา 5 9 7
165 004 โรงเรียนแจ้งวิทยา 29 85 31
166 014 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 15 46 23
167 171 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 1 7 1
168 015 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 19 30 19
169 016 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 10 15 11
170 017 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 48 141 65
171 169 โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 2 6 4
รวม 1377 3242 1933
5175

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]