สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสงขลา 29 5 4 5 38
2 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 25 9 7 7 41
3 วิเชียรชม 22 11 3 3 36
4 จุลสมัย 15 10 4 3 29
5 แจ้งวิทยา 15 8 2 4 25
6 วัดทำนบตางหน 12 10 3 2 25
7 กลับเพชรศึกษา 12 5 1 0 18
8 วัดโพธาราม 12 5 0 7 17
9 วัดอ่าวบัว 11 3 1 1 15
10 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 11 1 2 3 14
11 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 11 1 1 4 13
12 หวังดี 10 8 1 2 19
13 วัดทุ่งหวังใน 10 1 0 0 11
14 บ้านหัวเขา 9 12 2 1 23
15 วัดปะโอ 9 3 2 0 14
16 วัดบ่อทรัพย์ 9 1 1 3 11
17 วัดแม่เปียะ 8 10 7 8 25
18 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 8 2 3 2 13
19 วัดโตนดด้วน 8 2 2 0 12
20 บ้านดอนขี้เหล็ก 7 2 0 1 9
21 วัดผาสุกาวาส 6 10 2 4 18
22 บ้านวัดใหม่ 6 4 2 0 12
23 ราชประชานุเคราะห์ 11 6 4 2 0 12
24 บ้านกลาง 6 2 1 1 9
25 ไทยรัฐวิทยา 37 6 2 1 1 9
26 วัดเกาะถ้ำ 6 1 0 1 7
27 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 5 7 8 8 20
28 บ้านจะทิ้งพระ 5 6 1 4 12
29 วัดแหลมบ่อท่อ 5 4 2 4 11
30 วัดบ่อแดง 5 2 0 1 7
31 วัดห้วยลาด 5 1 0 0 6
32 วัดทุ่งสงวน 5 0 5 2 10
33 บ้านม่วงพุ่ม 4 7 4 7 15
34 วัดกระดังงา 4 5 0 1 9
35 วัดปากแตระ 4 4 5 5 13
36 บ้านม่วงงาม 4 4 2 2 10
37 ศรีวิทยา 4 4 1 2 9
38 วัดสีหยัง 4 3 4 2 11
39 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 4 2 0 1 6
40 วัดท่าหิน 4 1 2 2 7
41 บ้านแหลมหาด 4 1 1 1 6
42 ชุมชนวัดสามบ่อ 3 9 4 2 16
43 ภักดีศึกษามูลนิธิ 3 6 4 2 13
44 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 3 5 2 2 10
45 บ้านน้ำกระจาย 3 3 3 0 9
46 บ้านรับแพรก 3 3 2 2 8
47 วัดสถิตย์ชลธาร 3 3 1 2 7
48 วัดนาหม่อม 3 3 1 2 7
49 ราษฎร์บำรุง 3 2 2 3 7
50 วัดหน้าเมือง 3 2 2 0 7
51 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 3 2 0 0 5
52 สมเด็จเจ้าพะโคะ 3 1 2 3 6
53 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 3 1 1 1 5
54 บ้านเขาแดง 3 0 3 0 6
55 วัดโลกา 3 0 2 4 5
56 วัดป่าขาด 3 0 1 2 4
57 วัดทุ่งบัว 3 0 0 2 3
58 วัดดีหลวง 2 10 0 1 12
59 วัดประเจียก 2 6 4 2 12
60 วัดชะแล้ 2 6 3 2 11
61 กิติคุณ 2 6 1 2 9
62 วัดคูวา 2 5 4 0 11
63 วัดธรรมโฆษณ์ 2 4 3 3 9
64 ศิริพงศ์วิทยา 2 4 2 0 8
65 ชุมชนวัดบ้านขาว 2 4 1 1 7
66 วัดหัวป่า 2 4 0 2 6
67 วัดวาส 2 4 0 0 6
68 วัดหัวคุ้ง 2 3 1 2 6
69 วัดกลาง 2 3 0 0 5
70 วัดพรหมประดิษฐ์ 2 3 0 0 5
71 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 2 2 2 3 6
72 บ้านมาบหัวทีง 2 2 1 1 5
73 วัดเปรมศรัทธา 2 2 1 0 5
74 ชุมชนบ้านด่าน 2 2 0 0 4
75 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 1 3 1 6
76 วัดเจดีย์งาม 2 1 1 6 4
77 วัดห้วยพุด 2 1 1 1 4
78 วัดผักกูด 2 1 1 0 4
79 วัดโพธิ์กลาง 2 1 0 2 3
80 อามาน๊ะศึกษา 2 1 0 1 3
81 ในเมือง 2 1 0 1 3
82 สงขลาวิทยามูลนิธิ 2 0 1 0 3
83 บ้านหน้าทอง 2 0 0 1 2
84 วัดกาหรำ 2 0 0 0 2
85 วัดบ้านพร้าว 2 0 0 0 2
86 วัดแช่มอุทิศ 2 0 0 0 2
87 วัดบางเขียด 1 4 3 4 8
88 บ้านดอนแบก 1 4 1 2 6
89 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1 4 1 0 6
90 วัดเถรแก้ว 1 4 0 2 5
91 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 1 4 0 1 5
92 วัดสน 1 4 0 1 5
93 บ้านชะแม 1 4 0 0 5
94 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 1 3 1 0 5
95 วัดป่าขวาง 1 2 4 0 7
96 วัดธรรมประดิษฐ์ 1 2 1 2 4
97 วัดศาลาหลวงบน 1 2 1 0 4
98 วัดดีหลวงนอก 1 2 1 0 4
99 วัดจันทน์ 1 1 1 1 3
100 วัดมะขามคลาน 1 1 1 0 3
101 บ้านท่าแคง 1 1 0 0 2
102 วัดสามกอง 1 1 0 0 2
103 ชุมชนวัดเชิงแส 1 1 0 0 2
104 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 1 1 0 0 2
105 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 1 1 0 0 2
106 บ้านขนุน 1 0 4 2 5
107 วัดแหลมวัง 1 0 2 0 3
108 วัดขนุน 1 0 1 0 2
109 บ้านยางงาม 1 0 0 1 1
110 วัดตะพังหม้อ 1 0 0 1 1
111 ชัยมงคลวิทย์ 1 0 0 0 1
112 วัดแหลมพ้อ 1 0 0 0 1
113 บ้านบ่อตรุ 1 0 0 0 1
114 เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 1 0 0 0 1
115 บ้านท่าคุระ 1 0 0 0 1
116 วัดพังยาง 1 0 0 0 1
117 สิงหนครวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
118 วัดตาหลวงคง 0 6 2 5 8
119 บ้านบ่ออิฐ 0 4 0 0 4
120 วัดหนองหอย 0 3 0 1 3
121 บ้านบางไหน 0 2 4 0 6
122 วัดบ้านใหม่ 0 2 2 1 4
123 วัดประตูเขียน 0 2 2 0 4
124 วัดเกษตรชลธี 0 2 1 2 3
125 บ้านต้นปริง 0 2 1 0 3
126 บ้านคลองท่าแตง 0 2 0 0 2
127 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 0 2 0 0 2
128 วัดสามี 0 1 3 1 4
129 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 1 2 2 3
130 บ้านมาบบัว 0 1 1 1 2
131 วัดประดู่หอม 0 1 1 1 2
132 วัดทรายขาว 0 1 1 0 2
133 วัดคูขุด 0 1 1 0 2
134 ดารุลอามานมูลนิธิ 0 1 0 1 1
135 สุมิตรา 0 1 0 1 1
136 บ้านรัดปูน 0 1 0 0 1
137 วัดหัววัง 0 1 0 0 1
138 บ้านควนจง 0 1 0 0 1
139 บ้านนาทองสุก 0 1 0 0 1
140 วัดนางเหล้า 0 1 0 0 1
141 วัดบางหรอด 0 1 0 0 1
142 วัดประดู่ 0 1 0 0 1
143 วัดศรีไชย 0 1 0 0 1
144 วัดแจ้ง 0 0 4 3 4
145 วัดสนามไชย 0 0 2 3 2
146 บ้านแม่ใหญ่ 0 0 1 3 1
147 วัดทุ่งโตนด 0 0 1 1 1
148 วัดใหญ่ 0 0 1 1 1
149 ประชาบำรุงวิทย์ 0 0 1 0 1
150 วัดเลียบ 0 0 0 3 0
151 วัดอ่างทอง 0 0 0 1 0
152 วัดจาก 0 0 0 0 0
153 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0
รวม 492 389 202 212 1,083