สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสงขลา 27 5 4 5 36
2 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 25 9 7 7 41
3 วิเชียรชม 22 11 3 3 36
4 จุลสมัย 15 10 4 3 29
5 แจ้งวิทยา 15 8 2 4 25
6 กลับเพชรศึกษา 12 5 1 0 18
7 วัดโพธาราม 12 5 0 7 17
8 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 11 1 2 3 14
9 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 11 1 1 4 13
10 วัดทำนบตางหน 10 10 3 2 23
11 หวังดี 10 8 1 2 19
12 วัดทุ่งหวังใน 10 1 0 0 11
13 บ้านหัวเขา 9 12 2 1 23
14 วัดปะโอ 9 3 2 0 14
15 วัดแม่เปียะ 8 10 7 8 25
16 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 8 2 3 2 13
17 วัดโตนดด้วน 8 2 2 0 12
18 วัดอ่าวบัว 7 3 1 1 11
19 บ้านวัดใหม่ 6 4 2 0 12
20 ราชประชานุเคราะห์ 11 6 4 2 0 12
21 ไทยรัฐวิทยา 37 6 2 1 1 9
22 บ้านดอนขี้เหล็ก 6 2 0 1 8
23 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 5 6 7 8 18
24 บ้านจะทิ้งพระ 5 6 1 4 12
25 วัดแหลมบ่อท่อ 5 4 2 4 11
26 วัดบ่อแดง 5 2 0 1 7
27 วัดเกาะถ้ำ 5 1 0 1 6
28 วัดห้วยลาด 5 1 0 0 6
29 วัดทุ่งสงวน 5 0 5 2 10
30 วัดผาสุกาวาส 4 9 2 4 15
31 บ้านม่วงพุ่ม 4 7 4 7 15
32 วัดกระดังงา 4 5 0 1 9
33 วัดปากแตระ 4 4 5 5 13
34 ศรีวิทยา 4 4 1 2 9
35 วัดสีหยัง 4 3 4 2 11
36 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 4 2 0 1 6
37 วัดท่าหิน 4 1 2 2 7
38 วัดบ่อทรัพย์ 4 1 1 3 6
39 บ้านแหลมหาด 4 1 1 1 6
40 ชุมชนวัดสามบ่อ 3 9 4 2 16
41 ภักดีศึกษามูลนิธิ 3 6 4 2 13
42 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 3 5 2 2 10
43 บ้านรับแพรก 3 3 2 2 8
44 วัดสถิตย์ชลธาร 3 3 1 2 7
45 วัดนาหม่อม 3 3 1 2 7
46 ราษฎร์บำรุง 3 2 2 3 7
47 บ้านม่วงงาม 3 2 2 2 7
48 วัดหน้าเมือง 3 2 2 0 7
49 บ้านกลาง 3 2 0 1 5
50 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 3 2 0 0 5
51 สมเด็จเจ้าพะโคะ 3 1 2 3 6
52 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 3 1 1 1 5
53 วัดป่าขาด 3 0 0 2 3
54 วัดทุ่งบัว 3 0 0 2 3
55 วัดดีหลวง 2 10 0 1 12
56 วัดประเจียก 2 6 4 2 12
57 วัดชะแล้ 2 6 3 2 11
58 กิติคุณ 2 6 1 2 9
59 วัดคูวา 2 5 4 0 11
60 วัดธรรมโฆษณ์ 2 4 3 3 9
61 ศิริพงศ์วิทยา 2 4 2 0 8
62 ชุมชนวัดบ้านขาว 2 4 1 1 7
63 วัดหัวป่า 2 4 0 2 6
64 วัดวาส 2 4 0 0 6
65 วัดหัวคุ้ง 2 3 1 2 6
66 วัดพรหมประดิษฐ์ 2 3 0 0 5
67 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 2 2 2 3 6
68 บ้านมาบหัวทีง 2 2 1 1 5
69 วัดเปรมศรัทธา 2 2 1 0 5
70 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 1 3 1 6
71 วัดห้วยพุด 2 1 1 1 4
72 วัดผักกูด 2 1 1 0 4
73 วัดโพธิ์กลาง 2 1 0 2 3
74 ในเมือง 2 1 0 1 3
75 วัดโลกา 2 0 2 4 4
76 สงขลาวิทยามูลนิธิ 2 0 1 0 3
77 บ้านหน้าทอง 2 0 0 1 2
78 วัดกาหรำ 2 0 0 0 2
79 วัดบ้านพร้าว 2 0 0 0 2
80 วัดแช่มอุทิศ 2 0 0 0 2
81 บ้านดอนแบก 1 4 1 2 6
82 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1 4 1 0 6
83 วัดเถรแก้ว 1 4 0 2 5
84 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 1 4 0 1 5
85 วัดสน 1 4 0 1 5
86 บ้านชะแม 1 4 0 0 5
87 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 1 3 1 0 5
88 วัดกลาง 1 3 0 0 4
89 วัดป่าขวาง 1 2 4 0 7
90 วัดธรรมประดิษฐ์ 1 2 1 2 4
91 วัดศาลาหลวงบน 1 2 1 0 4
92 วัดดีหลวงนอก 1 2 1 0 4
93 วัดเจดีย์งาม 1 1 1 6 3
94 วัดจันทน์ 1 1 1 1 3
95 วัดมะขามคลาน 1 1 1 0 3
96 อามาน๊ะศึกษา 1 1 0 1 2
97 วัดสามกอง 1 1 0 0 2
98 ชุมชนบ้านด่าน 1 1 0 0 2
99 ชุมชนวัดเชิงแส 1 1 0 0 2
100 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 1 1 0 0 2
101 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 1 1 0 0 2
102 บ้านขนุน 1 0 4 2 5
103 วัดแหลมวัง 1 0 2 0 3
104 วัดขนุน 1 0 1 0 2
105 บ้านยางงาม 1 0 0 1 1
106 วัดตะพังหม้อ 1 0 0 1 1
107 ชัยมงคลวิทย์ 1 0 0 0 1
108 วัดแหลมพ้อ 1 0 0 0 1
109 บ้านบ่อตรุ 1 0 0 0 1
110 เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 1 0 0 0 1
111 บ้านท่าคุระ 1 0 0 0 1
112 วัดพังยาง 1 0 0 0 1
113 สิงหนครวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
114 วัดตาหลวงคง 0 6 2 5 8
115 วัดบางเขียด 0 4 3 4 7
116 บ้านบ่ออิฐ 0 4 0 0 4
117 บ้านน้ำกระจาย 0 3 3 0 6
118 วัดหนองหอย 0 3 0 1 3
119 บ้านบางไหน 0 2 4 0 6
120 วัดบ้านใหม่ 0 2 2 1 4
121 วัดเกษตรชลธี 0 2 1 2 3
122 บ้านต้นปริง 0 2 1 0 3
123 บ้านคลองท่าแตง 0 2 0 0 2
124 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 0 2 0 0 2
125 วัดสามี 0 1 3 1 4
126 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 1 2 2 3
127 วัดประตูเขียน 0 1 2 0 3
128 บ้านมาบบัว 0 1 1 1 2
129 วัดประดู่หอม 0 1 1 1 2
130 วัดทรายขาว 0 1 1 0 2
131 วัดคูขุด 0 1 1 0 2
132 ดารุลอามานมูลนิธิ 0 1 0 1 1
133 สุมิตรา 0 1 0 1 1
134 บ้านรัดปูน 0 1 0 0 1
135 วัดหัววัง 0 1 0 0 1
136 บ้านควนจง 0 1 0 0 1
137 บ้านท่าแคง 0 1 0 0 1
138 บ้านนาทองสุก 0 1 0 0 1
139 วัดนางเหล้า 0 1 0 0 1
140 วัดบางหรอด 0 1 0 0 1
141 วัดประดู่ 0 1 0 0 1
142 วัดศรีไชย 0 1 0 0 1
143 วัดแจ้ง 0 0 4 3 4
144 วัดสนามไชย 0 0 2 3 2
145 บ้านเขาแดง 0 0 2 0 2
146 บ้านแม่ใหญ่ 0 0 1 3 1
147 วัดทุ่งโตนด 0 0 1 1 1
148 วัดใหญ่ 0 0 1 1 1
149 ประชาบำรุงวิทย์ 0 0 1 0 1
150 วัดเลียบ 0 0 0 3 0
151 วัดอ่างทอง 0 0 0 1 0
152 วัดจาก 0 0 0 0 0
153 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0
รวม 458 383 198 212 1,251