สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 16 9 5 30 25 9 7 7 41
2 อนุบาลสงขลา 11 10 5 26 27 5 4 5 36
3 วิเชียรชม 8 11 6 25 22 11 3 3 36
4 วัดโพธาราม 8 4 4 16 12 5 0 7 17
5 วัดทุ่งหวังใน 8 2 0 10 10 1 0 0 11
6 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 7 3 0 10 11 1 2 3 14
7 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 5 1 3 9 11 1 1 4 13
8 วัดโตนดด้วน 5 1 0 6 8 2 2 0 12
9 วัดทำนบตางหน 4 3 1 8 10 10 3 2 23
10 วัดอ่าวบัว 4 1 2 7 7 3 1 1 11
11 บ้านดอนขี้เหล็ก 4 1 1 6 6 2 0 1 8
12 แจ้งวิทยา 3 6 4 13 15 8 2 4 25
13 จุลสมัย 3 4 4 11 15 10 4 3 29
14 วัดห้วยลาด 3 2 1 6 5 1 0 0 6
15 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 3 1 1 5 8 2 3 2 13
16 วัดเกาะถ้ำ 3 1 0 4 5 1 0 1 6
17 หวังดี 2 3 2 7 10 8 1 2 19
18 ไทยรัฐวิทยา 37 2 2 3 7 6 2 1 1 9
19 วัดบ่อทรัพย์ 2 2 1 5 4 1 1 3 6
20 บ้านม่วงงาม 2 2 0 4 3 2 2 2 7
21 วัดสถิตย์ชลธาร 2 1 4 7 3 3 1 2 7
22 วัดท่าหิน 2 1 2 5 4 1 2 2 7
23 บ้านแหลมหาด 2 1 2 5 4 1 1 1 6
24 บ้านม่วงพุ่ม 2 1 0 3 4 7 4 7 15
25 กลับเพชรศึกษา 2 0 5 7 12 5 1 0 18
26 วัดปะโอ 2 0 2 4 9 3 2 0 14
27 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 0 0 2 2 1 3 1 6
28 บ้านหน้าทอง 2 0 0 2 2 0 0 1 2
29 วัดแม่เปียะ 1 2 3 6 8 10 7 8 25
30 วัดผาสุกาวาส 1 2 2 5 4 9 2 4 15
31 สมเด็จเจ้าพะโคะ 1 2 1 4 3 1 2 3 6
32 วัดเจดีย์งาม 1 2 1 4 1 1 1 6 3
33 บ้านจะทิ้งพระ 1 2 0 3 5 6 1 4 12
34 วัดแหลมบ่อท่อ 1 2 0 3 5 4 2 4 11
35 วัดนาหม่อม 1 2 0 3 3 3 1 2 7
36 วัดป่าขาด 1 2 0 3 3 0 0 2 3
37 วัดธรรมโฆษณ์ 1 2 0 3 2 4 3 3 9
38 บ้านหัวเขา 1 1 2 4 9 12 2 1 23
39 วัดปากแตระ 1 1 2 4 4 4 5 5 13
40 วัดหัวป่า 1 1 1 3 2 4 0 2 6
41 วัดสีหยัง 1 1 0 2 4 3 4 2 11
42 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 1 1 0 2 4 2 0 1 6
43 วัดกาหรำ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 วัดทุ่งสงวน 1 0 1 2 5 0 5 2 10
45 กิติคุณ 1 0 1 2 2 6 1 2 9
46 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 1 0 1 2 2 2 2 3 6
47 วัดโพธิ์กลาง 1 0 1 2 2 1 0 2 3
48 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
49 วัดคูวา 1 0 0 1 2 5 4 0 11
50 วัดพรหมประดิษฐ์ 1 0 0 1 2 3 0 0 5
51 วัดโลกา 1 0 0 1 2 0 2 4 4
52 สงขลาวิทยามูลนิธิ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
53 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 1 0 0 1 1 4 0 1 5
54 วัดสามกอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านขนุน 1 0 0 1 1 0 4 2 5
56 วัดขนุน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 ชัยมงคลวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดแหลมพ้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 ศิริพงศ์วิทยา 0 2 2 4 2 4 2 0 8
60 บ้านวัดใหม่ 0 2 0 2 6 4 2 0 12
61 ราชประชานุเคราะห์ 11 0 2 0 2 6 4 2 0 12
62 วัดชะแล้ 0 1 2 3 2 6 3 2 11
63 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 0 1 1 2 5 6 7 8 18
64 ศรีวิทยา 0 1 1 2 4 4 1 2 9
65 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 0 1 1 2 3 5 2 2 10
66 บ้านรับแพรก 0 1 1 2 3 3 2 2 8
67 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
68 ชุมชนวัดสามบ่อ 0 1 0 1 3 9 4 2 16
69 ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 2 2 3 7
70 วัดหน้าเมือง 0 1 0 1 3 2 2 0 7
71 วัดผักกูด 0 1 0 1 2 1 1 0 4
72 วัดบ้านพร้าว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 วัดแช่มอุทิศ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านดอนแบก 0 1 0 1 1 4 1 2 6
75 วัดกลาง 0 1 0 1 1 3 0 0 4
76 อามาน๊ะศึกษา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
77 บ้านยางงาม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านบ่อตรุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านน้ำกระจาย 0 1 0 1 0 3 3 0 6
81 บ้านบางไหน 0 1 0 1 0 2 4 0 6
82 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 0 0 3 3 1 3 1 0 5
83 ภักดีศึกษามูลนิธิ 0 0 2 2 3 6 4 2 13
84 บ้านกลาง 0 0 2 2 3 2 0 1 5
85 วัดทุ่งบัว 0 0 2 2 3 0 0 2 3
86 วัดดีหลวง 0 0 2 2 2 10 0 1 12
87 วัดประเจียก 0 0 2 2 2 6 4 2 12
88 วัดเปรมศรัทธา 0 0 2 2 2 2 1 0 5
89 ในเมือง 0 0 2 2 2 1 0 1 3
90 วัดบ่อแดง 0 0 1 1 5 2 0 1 7
91 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 0 1 1 2 4 1 1 7
92 วัดหัวคุ้ง 0 0 1 1 2 3 1 2 6
93 วัดเถรแก้ว 0 0 1 1 1 4 0 2 5
94 วัดสน 0 0 1 1 1 4 0 1 5
95 วัดธรรมประดิษฐ์ 0 0 1 1 1 2 1 2 4
96 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 0 2 2 1 4
97 บ้านมาบบัว 0 0 1 1 0 1 1 1 2
98 วัดประดู่หอม 0 0 1 1 0 1 1 1 2
99 วัดทรายขาว 0 0 1 1 0 1 1 0 2
100 บ้านรัดปูน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
101 บ้านเขาแดง 0 0 1 1 0 0 2 0 2
102 วัดกระดังงา 0 0 0 0 4 5 0 1 9
103 วัดวาส 0 0 0 0 2 4 0 0 6
104 บ้านมาบหัวทีง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
105 วัดห้วยพุด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
106 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
107 บ้านชะแม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
108 วัดป่าขวาง 0 0 0 0 1 2 4 0 7
109 วัดศาลาหลวงบน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
110 วัดดีหลวงนอก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
111 วัดจันทน์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
112 วัดมะขามคลาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 ชุมชนบ้านด่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 ชุมชนวัดเชิงแส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 วัดแหลมวัง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
118 วัดตะพังหม้อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
119 บ้านท่าคุระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดพังยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 สิงหนครวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดตาหลวงคง 0 0 0 0 0 6 2 5 8
123 วัดบางเขียด 0 0 0 0 0 4 3 4 7
124 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
125 วัดหนองหอย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
126 วัดเกษตรชลธี 0 0 0 0 0 2 1 2 3
127 บ้านต้นปริง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
128 บ้านคลองท่าแตง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 วัดสามี 0 0 0 0 0 1 3 1 4
131 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 0 0 0 0 1 2 2 3
132 วัดประตูเขียน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
133 วัดคูขุด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 ดารุลอามานมูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 สุมิตรา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 วัดหัววัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านควนจง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านท่าแคง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านนาทองสุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 วัดนางเหล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 วัดบางหรอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 วัดประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 วัดศรีไชย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 วัดแจ้ง 0 0 0 0 0 0 4 3 4
145 วัดสนามไชย 0 0 0 0 0 0 2 3 2
146 บ้านแม่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
147 วัดทุ่งโตนด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 วัดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
149 ประชาบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 วัดเลียบ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
151 วัดอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 วัดจาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 149 123 112 384 458 383 198 212 1,039