สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 16 9 5 30 25 9 7 7 41
2 อนุบาลสงขลา 12 10 6 28 29 5 4 5 38
3 วิเชียรชม 8 11 6 25 22 11 3 3 36
4 วัดโพธาราม 8 4 4 16 12 5 0 7 17
5 วัดทุ่งหวังใน 8 2 0 10 10 1 0 0 11
6 วัดอ่าวบัว 8 1 2 11 11 3 1 1 15
7 เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 7 3 0 10 11 1 2 3 14
8 วัดบ่อทรัพย์ 6 3 1 10 9 1 1 3 11
9 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 5 1 3 9 11 1 1 4 13
10 บ้านดอนขี้เหล็ก 5 1 1 7 7 2 0 1 9
11 วัดโตนดด้วน 5 1 0 6 8 2 2 0 12
12 วัดทำนบตางหน 4 4 2 10 12 10 3 2 25
13 แจ้งวิทยา 3 6 4 13 15 8 2 4 25
14 จุลสมัย 3 4 4 11 15 10 4 3 29
15 บ้านม่วงงาม 3 3 0 6 4 4 2 2 10
16 วัดห้วยลาด 3 2 1 6 5 1 0 0 6
17 เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 3 1 1 5 8 2 3 2 13
18 วัดเกาะถ้ำ 3 1 1 5 6 1 0 1 7
19 บ้านกลาง 3 0 2 5 6 2 1 1 9
20 หวังดี 2 3 2 7 10 8 1 2 19
21 ไทยรัฐวิทยา 37 2 2 3 7 6 2 1 1 9
22 บ้านเขาแดง 2 2 1 5 3 0 3 0 6
23 วัดเจดีย์งาม 2 2 1 5 2 1 1 6 4
24 บ้านน้ำกระจาย 2 2 0 4 3 3 3 0 9
25 วัดสถิตย์ชลธาร 2 1 4 7 3 3 1 2 7
26 วัดท่าหิน 2 1 2 5 4 1 2 2 7
27 บ้านแหลมหาด 2 1 2 5 4 1 1 1 6
28 บ้านม่วงพุ่ม 2 1 0 3 4 7 4 7 15
29 กลับเพชรศึกษา 2 0 5 7 12 5 1 0 18
30 วัดปะโอ 2 0 2 4 9 3 2 0 14
31 วัดโลกา 2 0 0 2 3 0 2 4 5
32 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 0 0 2 2 1 3 1 6
33 บ้านหน้าทอง 2 0 0 2 2 0 0 1 2
34 วัดผาสุกาวาส 1 3 2 6 6 10 2 4 18
35 วัดป่าขาด 1 3 0 4 3 0 1 2 4
36 วัดแม่เปียะ 1 2 3 6 8 10 7 8 25
37 สมเด็จเจ้าพะโคะ 1 2 1 4 3 1 2 3 6
38 บ้านจะทิ้งพระ 1 2 0 3 5 6 1 4 12
39 วัดแหลมบ่อท่อ 1 2 0 3 5 4 2 4 11
40 วัดนาหม่อม 1 2 0 3 3 3 1 2 7
41 วัดธรรมโฆษณ์ 1 2 0 3 2 4 3 3 9
42 บ้านหัวเขา 1 1 2 4 9 12 2 1 23
43 วัดปากแตระ 1 1 2 4 4 4 5 5 13
44 วัดหัวป่า 1 1 1 3 2 4 0 2 6
45 วัดสีหยัง 1 1 0 2 4 3 4 2 11
46 สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 1 1 0 2 4 2 0 1 6
47 วัดกลาง 1 1 0 2 2 3 0 0 5
48 อามาน๊ะศึกษา 1 1 0 2 2 1 0 1 3
49 วัดกาหรำ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 วัดทุ่งสงวน 1 0 1 2 5 0 5 2 10
51 กิติคุณ 1 0 1 2 2 6 1 2 9
52 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 1 0 1 2 2 2 2 3 6
53 ชุมชนบ้านด่าน 1 0 1 2 2 2 0 0 4
54 วัดโพธิ์กลาง 1 0 1 2 2 1 0 2 3
55 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
56 วัดคูวา 1 0 0 1 2 5 4 0 11
57 วัดพรหมประดิษฐ์ 1 0 0 1 2 3 0 0 5
58 สงขลาวิทยามูลนิธิ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
59 วัดบางเขียด 1 0 0 1 1 4 3 4 8
60 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 1 0 0 1 1 4 0 1 5
61 บ้านท่าแคง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 วัดสามกอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านขนุน 1 0 0 1 1 0 4 2 5
64 วัดขนุน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
65 ชัยมงคลวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดแหลมพ้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 ศิริพงศ์วิทยา 0 2 2 4 2 4 2 0 8
68 บ้านวัดใหม่ 0 2 0 2 6 4 2 0 12
69 ราชประชานุเคราะห์ 11 0 2 0 2 6 4 2 0 12
70 บ้านระโนต(ธัญเจริญ) 0 1 2 3 5 7 8 8 20
71 วัดชะแล้ 0 1 2 3 2 6 3 2 11
72 ศรีวิทยา 0 1 1 2 4 4 1 2 9
73 วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 0 1 1 2 3 5 2 2 10
74 บ้านรับแพรก 0 1 1 2 3 3 2 2 8
75 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 0 1 1 2 3 1 1 1 5
76 ชุมชนวัดสามบ่อ 0 1 0 1 3 9 4 2 16
77 ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 2 2 3 7
78 วัดหน้าเมือง 0 1 0 1 3 2 2 0 7
79 วัดผักกูด 0 1 0 1 2 1 1 0 4
80 วัดบ้านพร้าว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 วัดแช่มอุทิศ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านดอนแบก 0 1 0 1 1 4 1 2 6
83 บ้านยางงาม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
84 บ้านบ่อตรุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านบางไหน 0 1 0 1 0 2 4 0 6
87 วัดประตูเขียน 0 1 0 1 0 2 2 0 4
88 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 0 0 3 3 1 3 1 0 5
89 ภักดีศึกษามูลนิธิ 0 0 2 2 3 6 4 2 13
90 วัดทุ่งบัว 0 0 2 2 3 0 0 2 3
91 วัดดีหลวง 0 0 2 2 2 10 0 1 12
92 วัดประเจียก 0 0 2 2 2 6 4 2 12
93 วัดเปรมศรัทธา 0 0 2 2 2 2 1 0 5
94 ในเมือง 0 0 2 2 2 1 0 1 3
95 วัดบ่อแดง 0 0 1 1 5 2 0 1 7
96 ชุมชนวัดบ้านขาว 0 0 1 1 2 4 1 1 7
97 วัดหัวคุ้ง 0 0 1 1 2 3 1 2 6
98 วัดเถรแก้ว 0 0 1 1 1 4 0 2 5
99 วัดสน 0 0 1 1 1 4 0 1 5
100 วัดธรรมประดิษฐ์ 0 0 1 1 1 2 1 2 4
101 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 0 2 2 1 4
102 บ้านมาบบัว 0 0 1 1 0 1 1 1 2
103 วัดประดู่หอม 0 0 1 1 0 1 1 1 2
104 วัดทรายขาว 0 0 1 1 0 1 1 0 2
105 บ้านรัดปูน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
106 วัดกระดังงา 0 0 0 0 4 5 0 1 9
107 วัดวาส 0 0 0 0 2 4 0 0 6
108 บ้านมาบหัวทีง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
109 วัดห้วยพุด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
110 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
111 บ้านชะแม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
112 วัดป่าขวาง 0 0 0 0 1 2 4 0 7
113 วัดศาลาหลวงบน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
114 วัดดีหลวงนอก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
115 วัดจันทน์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
116 วัดมะขามคลาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 ชุมชนวัดเชิงแส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 วัดแหลมวัง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
121 วัดตะพังหม้อ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
122 บ้านท่าคุระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 วัดพังยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 สิงหนครวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 วัดตาหลวงคง 0 0 0 0 0 6 2 5 8
126 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
127 วัดหนองหอย 0 0 0 0 0 3 0 1 3
128 วัดเกษตรชลธี 0 0 0 0 0 2 1 2 3
129 บ้านต้นปริง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
130 บ้านคลองท่าแตง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 วัดสามี 0 0 0 0 0 1 3 1 4
133 วัดบ่อสระวิทยาทาน 0 0 0 0 0 1 2 2 3
134 วัดคูขุด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 ดารุลอามานมูลนิธิ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 สุมิตรา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 วัดหัววัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านควนจง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านนาทองสุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 วัดนางเหล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 วัดบางหรอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 วัดประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 วัดศรีไชย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 วัดแจ้ง 0 0 0 0 0 0 4 3 4
145 วัดสนามไชย 0 0 0 0 0 0 2 3 2
146 บ้านแม่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
147 วัดทุ่งโตนด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 วัดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
149 ประชาบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 วัดเลียบ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
151 วัดอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 วัดจาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 174 132 117 423 492 389 202 212 1,083