หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเขาพระ 53 25 50% 13 26% 5 10% 7 14% 50
2 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 32 22 68.75% 4 12.5% 1 3.13% 5 15.63% 32
3 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 54 20 37.04% 14 25.93% 10 18.52% 10 18.52% 54
4 โรงเรียนบ้านควนเนียง 44 19 44.19% 16 37.21% 6 13.95% 2 4.65% 43
5 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 28 19 67.86% 5 17.86% 0 0% 4 14.29% 28
6 โรงเรียนบ้านโคกเมา 35 17 48.57% 9 25.71% 3 8.57% 6 17.14% 35
7 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 50 16 35.56% 12 26.67% 8 17.78% 9 20% 45
8 โรงเรียนวัดหูแร่ 40 16 43.24% 6 16.22% 6 16.22% 9 24.32% 37
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 22 16 72.73% 2 9.09% 1 4.55% 3 13.64% 22
10 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 32 14 43.75% 8 25% 6 18.75% 4 12.5% 32
11 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 28 14 50% 8 28.57% 4 14.29% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนบ้านฉลุง 29 14 51.85% 4 14.81% 5 18.52% 4 14.81% 27
13 โรงเรียนวัดทุ่งคา 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 16 14 87.5% 0 0% 1 6.25% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
16 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 49 12 24.49% 19 38.78% 7 14.29% 11 22.45% 49
17 โรงเรียนพัฒนศึกษา 37 12 34.29% 6 17.14% 11 31.43% 6 17.14% 35
18 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 26 12 46.15% 6 23.08% 6 23.08% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 25 12 54.55% 4 18.18% 4 18.18% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนบ้านไร่ 23 12 57.14% 2 9.52% 3 14.29% 4 19.05% 21
21 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 22 12 54.55% 1 4.55% 5 22.73% 4 18.18% 22
22 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 42 11 28.95% 14 36.84% 10 26.32% 3 7.89% 38
23 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 30 11 36.67% 6 20% 7 23.33% 6 20% 30
24 โรงเรียนบ้านควนโส 19 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
25 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนทวีรัตน์ 28 10 37.04% 6 22.22% 4 14.81% 7 25.93% 27
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 22 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 4 18.18% 22
28 โรงเรียนบ้านหาร 27 10 38.46% 4 15.38% 5 19.23% 7 26.92% 26
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 23 9 45% 6 30% 5 25% 0 0% 20
31 โรงเรียนบ้านเกาะหมี 22 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
32 โรงเรียนวัดเลียบ 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 18 8 47.06% 4 23.53% 4 23.53% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนบ้านคลองหวะ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนสมัยศึกษา 22 7 31.82% 4 18.18% 7 31.82% 4 18.18% 22
36 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
37 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 26 6 23.08% 9 34.62% 7 26.92% 4 15.38% 26
38 โรงเรียนบ้านลานควาย 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนวัดนารังนก 22 6 27.27% 3 13.64% 5 22.73% 8 36.36% 22
40 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
42 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 27 5 18.52% 10 37.04% 7 25.93% 5 18.52% 27
43 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 17 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 12 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 3 25% 12
46 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
47 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 26 4 16.67% 10 41.67% 7 29.17% 3 12.5% 24
48 โรงเรียนสวัสดิ์บวร 29 4 15.38% 10 38.46% 6 23.08% 6 23.08% 26
49 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 23 4 17.39% 10 43.48% 4 17.39% 5 21.74% 23
50 โรงเรียนชาตรีวิทยา 22 4 18.18% 5 22.73% 9 40.91% 4 18.18% 22
51 โรงเรียนกิตติวิทย์ 14 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 14
52 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนคลองปอม 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
54 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
55 โรงเรียนวัดเขากลอย 16 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนวัดบางทีง 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนบ้านดินลาน 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
59 โรงเรียนวัดม่วงค่อม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 11 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
61 โรงเรียนวัดท่าแซ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ 24 3 12.5% 9 37.5% 9 37.5% 3 12.5% 24
64 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 26 3 13.04% 6 26.09% 6 26.09% 8 34.78% 23
65 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 13 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
66 โรงเรียนบ้านวังพา 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
68 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 21 3 14.29% 2 9.52% 8 38.1% 8 38.1% 21
69 โรงเรียนพลวิทยา 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
70 โรงเรียนวัดท่าข้าม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
71 โรงเรียนวัดท่านางหอม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
72 โรงเรียนบ้านป่ายาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 9 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
76 โรงเรียนแสงทองวิทยา 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
77 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 14 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
78 โรงเรียนบ้านบึงพิซัย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนวัดโคกม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวรพัฒน์ 23 2 8.7% 9 39.13% 7 30.43% 5 21.74% 23
81 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 14 2 14.29% 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
82 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนวัดคงคาวดี 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา 19 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 7 50% 14
85 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านท่าไทร 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านกรอบ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านควน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดบางศาลา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านคลองต่อ 8 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
93 โรงเรียนวัดคลองแห 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
94 โรงเรียนวัดปากจ่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 10 2 25% 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 8
96 โรงเรียนบ้านหัวไทร 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านไสท้อน 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านม่วง 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
99 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
100 โรงเรียนบ้านควนสะตอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านชายคลอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
104 โรงเรียนอักษรศิริ 12 1 9.09% 1 9.09% 5 45.45% 4 36.36% 11
105 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 15 1 8.33% 1 8.33% 4 33.33% 6 50% 12
106 โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 12 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 7 58.33% 12
107 โรงเรียนวัดโคกเหรียง 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
109 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
111 โรงเรียนวัดคูหาใน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนวัดจังโหลน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านหน้าควน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านบางกล่ำ 8 0 0% 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 8
119 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 7 0 0% 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 7
120 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา 11 0 0% 4 40% 4 40% 2 20% 10
121 โรงเรียนบ้านปลายละหาน 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
122 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านใต้ 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
124 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดท่าหยี 6 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
126 โรงเรียนบ้านเกาะนก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
128 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดปรางแก้ว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านนาลึก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนวัดดอน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนวัดเจริญภูผา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านควนขัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านยวนยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหินผุด 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
142 โรงเรียนวัดแม่เตย 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
143 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
144 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 6 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
145 โรงเรียนศรีษะคีรี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
146 โรงเรียนวัดพรุเตาะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
148 โรงเรียนบ้านวังหรัง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
149 โรงเรียนบ้านกองอิฐ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนบ้านควนนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]