หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนคลองปอม 12 15 14
2 015 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 22 49 30
3 017 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 28 66 37
4 013 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 22 58 33
5 028 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 16 55 29
6 023 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 26 61 32
7 042 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 13 26 19
8 045 โรงเรียนบ้านกรอบ 5 10 7
9 046 โรงเรียนบ้านกองอิฐ 1 1 1
10 047 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 13 23 18
11 058 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 9 16 12
12 060 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 7 20 14
13 061 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 7 9 9
14 062 โรงเรียนบ้านคลองต่อ 8 18 13
15 063 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 23 56 41
16 066 โรงเรียนบ้านคลองหวะ 12 27 18
17 067 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 1 2 1
18 059 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อม 0 0 0
19 065 โรงเรียนบ้านคลองเปล 0 0 0
20 078 โรงเรียนบ้านควน 5 10 6
21 068 โรงเรียนบ้านควนกบ 0 0 0
22 069 โรงเรียนบ้านควนขัน 1 1 1
23 070 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 12 39 23
24 077 โรงเรียนบ้านควนนา 1 2 1
25 074 โรงเรียนบ้านควนสะตอ 2 2 2
26 072 โรงเรียนบ้านควนเนียง 44 122 62
27 071 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 3 7 3
28 075 โรงเรียนบ้านควนโส 19 38 30
29 082 โรงเรียนบ้านฉลุง 29 71 50
30 084 โรงเรียนบ้านชายคลอง 2 3 2
31 086 โรงเรียนบ้านดินลาน 9 13 12
32 257 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 7 20 11
33 094 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 1 2 1
34 095 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 8 11 8
35 096 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง 0 0 0
36 097 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 2 4 2
37 098 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ 5 9 7
38 099 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 1 1 1
39 100 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 4 4 4
40 101 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 2 2
41 091 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 14 32 20
42 092 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 2 5 3
43 090 โรงเรียนบ้านท่าไทร 6 10 8
44 103 โรงเรียนบ้านนาลึก 2 2 2
45 104 โรงเรียนบ้านนาแสน 0 0 0
46 108 โรงเรียนบ้านบางกล่ำ 8 11 8
47 111 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 12 30 21
48 109 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 10 22 15
49 112 โรงเรียนบ้านบึงพิซัย 4 8 5
50 107 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1 6 3
51 113 โรงเรียนบ้านปลักคล้า 0 0 0
52 114 โรงเรียนบ้านปลายละหาน 5 10 5
53 117 โรงเรียนบ้านป่ายาง 6 11 9
54 120 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 10 23 11
55 121 โรงเรียนบ้านม่วง 5 12 7
56 123 โรงเรียนบ้านยวนยาง 1 2 1
57 126 โรงเรียนบ้านยางงาม (ควนเนียง) 0 0 0
58 125 โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 10 3
59 130 โรงเรียนบ้านลานควาย 12 22 17
60 131 โรงเรียนบ้านวังพา 8 37 15
61 133 โรงเรียนบ้านวังหรัง 2 3 2
62 135 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 8 23 14
63 136 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 8 4
64 137 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 18 11
65 138 โรงเรียนบ้านหน้าควน 1 3 2
66 139 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 16 59 26
67 140 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 32 50 42
68 147 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 21 47 33
69 146 โรงเรียนบ้านหัวไทร 4 12 8
70 149 โรงเรียนบ้านหาร 27 58 38
71 151 โรงเรียนบ้านหินผุด 4 11 5
72 142 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 9 16 14
73 143 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 10 27 14
74 144 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 18 47 26
75 050 โรงเรียนบ้านเกาะนก 2 3 2
76 051 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ 0 0 0
77 052 โรงเรียนบ้านเกาะหมี 22 37 30
78 054 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 2 3 3
79 049 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 3 13 7
80 056 โรงเรียนบ้านเขาพระ 53 91 67
81 057 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 4 8 4
82 105 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 28 56 43
83 122 โรงเรียนบ้านแม่ทอม 0 0 0
84 079 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 5 7 6
85 080 โรงเรียนบ้านโคกเมา 35 55 44
86 081 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 0 0 0
87 118 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 19 50 32
88 089 โรงเรียนบ้านใต้ 6 13 10
89 127 โรงเรียนบ้านไร่ 23 48 37
90 134 โรงเรียนบ้านไสท้อน 4 13 7
91 170 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 10 18 15
92 175 โรงเรียนวัดคงคาวดี 7 23 12
93 177 โรงเรียนวัดคลองแห 5 7 7
94 180 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 10 26 14
95 179 โรงเรียนวัดควนเนียง 0 0 0
96 181 โรงเรียนวัดคูหาใน 3 6 4
97 186 โรงเรียนวัดจังโหลน 2 3 3
98 190 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 2 6 4
99 191 โรงเรียนวัดดอน 2 3 3
100 198 โรงเรียนวัดทุ่งคา 16 43 26
101 200 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 5 9 7
102 192 โรงเรียนวัดท่าข้าม 8 15 12
103 193 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 2 2
104 195 โรงเรียนวัดท่านางหอม 8 8 8
105 197 โรงเรียนวัดท่าหยี 6 6 4
106 196 โรงเรียนวัดท่าเมรุ 0 0 0
107 194 โรงเรียนวัดท่าแซ 7 9 8
108 204 โรงเรียนวัดนารังนก 22 44 25
109 207 โรงเรียนวัดบางทีง 9 14 11
110 208 โรงเรียนวัดบางลึก 0 0 0
111 209 โรงเรียนวัดบางศาลา 4 7 6
112 211 โรงเรียนวัดบางหยี 0 0 0
113 212 โรงเรียนวัดปรางแก้ว 2 3 2
114 213 โรงเรียนวัดปากจ่า 3 7 5
115 214 โรงเรียนวัดพรุเตาะ 1 2 1
116 216 โรงเรียนวัดม่วงค่อม 6 10 7
117 218 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 11 26 18
118 220 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 3 3 3
119 221 โรงเรียนวัดหูแร่ 40 96 53
120 173 โรงเรียนวัดเขากลอย 16 38 23
121 187 โรงเรียนวัดเจริญภูผา 2 3 2
122 188 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 7 13 9
123 201 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 22 49 34
124 205 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 50 124 70
125 219 โรงเรียนวัดเลียบ 12 25 19
126 217 โรงเรียนวัดแม่เตย 3 10 6
127 182 โรงเรียนวัดโคกม่วง 3 11 5
128 184 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 5 17 7
129 185 โรงเรียนวัดโคกเหรียง 6 12 7
130 215 โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 0 0 0
131 203 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 4 6 5
132 227 โรงเรียนศรีษะคีรี 2 3 2
133 243 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 14 24 20
134 246 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 2 2 2
135 001 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 26 46 42
136 002 โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ มัสยิดบ้านเหนือ 0 0 0
137 003 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 0
138 004 โรงเรียนกิตติวิทย์ 14 25 21
139 005 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 26 98 44
140 007 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 49 100 65
141 009 โรงเรียนจิราภรณ์ 0 0 0
142 012 โรงเรียนชาตรีวิทยา 22 53 24
143 019 โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ 0 0 0
144 021 โรงเรียนทวีรัตน์ 28 50 40
145 027 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 26 43 28
146 026 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา 0 0 0
147 037 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0
148 038 โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 0 0 0
149 039 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 17 26 19
150 041 โรงเรียนนานาชาติสงขลา 0 0 0
151 044 โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ 0 0 0
152 152 โรงเรียนบำรุงศึกษา 0 0 0
153 153 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 27 41 37
154 155 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา 0 0 0
155 156 โรงเรียนพลวิทยา 9 24 10
156 158 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 2 6 2
157 159 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 8 12 8
158 161 โรงเรียนพัฒนศึกษา 37 92 62
159 163 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
160 164 โรงเรียนพัฒนาปัญญา มัสยิดควนสันติ 0 0 0
161 166 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
162 165 โรงเรียนพัฒนาเยาวชน 0 0 0
163 167 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 0 0 0
164 168 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา 0 0 0
165 169 โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ 0 0 0
166 171 โรงเรียนวรพัฒน์ 23 41 32
167 258 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 9 27 14
168 223 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา 19 33 19
169 224 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา 11 16 16
170 225 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 30 58 48
171 253 โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ 6 10 7
172 228 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 42 88 47
173 229 โรงเรียนศึกษาศาสน์ 0 0 0
174 233 โรงเรียนสตรีศึกษา 0 0 0
175 234 โรงเรียนสมัยศึกษา 22 37 33
176 236 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 25 55 39
177 237 โรงเรียนสวัสดิ์บวร 29 65 47
178 238 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 0 0 0
179 241 โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ 0 0 0
180 242 โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ 0 0 0
181 244 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 32 54 42
182 230 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ 0 0 0
183 232 โรงเรียนส่งเสริมศาสนา 0 0 0
184 231 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
185 239 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 54 123 80
186 249 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 0 0 0
187 250 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 23 30 28
188 251 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ 0 0 0
189 252 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ 24 47 37
190 254 โรงเรียนอนุบาลวลัยพร 0 0 0
191 255 โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา 0 0 0
192 256 โรงเรียนอักษรศิริ 12 24 13
193 010 โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 12 20 14
194 011 โรงเรียนเจริญศึกษา 0 0 0
195 020 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 6 8 7
196 030 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ 0 0 0
197 247 โรงเรียนแสงทองวิทยา 9 12 11
198 248 โรงเรียนแสงใหม่วิทยา 0 0 0
199 031 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 0 0 0
200 032 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ๋) 0 0 0
201 033 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 0 0 0
202 034 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 0 0 0
203 035 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 0 0 0
204 036 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 15 24 19
รวม 1894 4026 2666
6692

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]