สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ส่องแสงวิทยา 20 14 10 10 44
2 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 20 4 1 5 25
3 บ้านเนินนิมิต 19 5 0 4 24
4 บ้านเขาพระ 17 12 5 7 34
5 บ้านควนเนียง 16 15 6 2 37
6 ชุมชนบ้านนาสีทอง 16 2 1 3 19
7 สุวรรณวงศ์ 14 8 6 4 28
8 บ้านหน้าควนลัง 14 0 1 1 15
9 บ้านโคกเมา 13 9 3 6 25
10 คุณธรรมวิทยา 12 19 7 11 38
11 พัฒนศึกษา 12 6 11 6 29
12 สมานคุณวิทยาทาน 12 4 4 2 20
13 บ้านไร่ 12 2 3 4 17
14 ศรีสว่างวงศ์ 11 14 10 3 35
15 วัดเนินพิชัย 11 9 7 9 27
16 วัดหูแร่ 11 3 5 9 19
17 ทุ่งปรือพิทยาคม 11 3 1 1 15
18 วัดเทพชุมนุม 11 1 5 4 17
19 ทวีรัตน์ 10 6 4 7 20
20 ท่าจีนอุดมวิทยา 10 5 6 2 21
21 วัดทุ่งคา 10 1 0 0 11
22 ศรีนครมูลนิธิ 9 6 7 6 22
23 ชุมชนบ้านโคกค่าย 9 6 2 4 17
24 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 9 2 1 0 12
25 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 8 6 4 2 18
26 บ้านเกาะหมี 8 6 3 3 17
27 บ้านคลองนกกระทุง 8 5 5 0 18
28 บ้านคลองหวะ 8 2 0 2 10
29 สมัยศึกษา 7 4 7 4 18
30 บ้านหาร 7 4 4 7 15
31 บ้านฉลุง 7 3 5 4 15
32 บ้านควนดินแดง 7 2 3 0 12
33 กิตติวิทย์บ้านพรุ 6 9 7 4 22
34 บ้านโปะหมอ 6 5 1 0 12
35 บ้านลานควาย 6 4 1 1 11
36 บ้านห้วยโอน 6 3 4 1 13
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 6 1 2 0 9
38 บุญเลิศอนุสรณ์ 5 10 7 5 22
39 ธิดานุเคราะห์ 5 5 4 3 14
40 วัดนารังนก 5 3 5 8 13
41 บ้านบางเหรียง 5 1 3 3 9
42 วัดเลียบ 5 1 0 2 6
43 พะตงวิทยามูลนิธิ 5 0 0 3 5
44 กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 4 10 7 3 21
45 สวัสดิ์บวร 4 10 6 6 20
46 อนุบาลกิตติเวศม์ 4 10 4 5 18
47 กิตติวิทย์ 4 5 2 3 11
48 บ้านพรุพ้อ 4 4 1 1 9
49 คลองปอม 4 3 2 3 9
50 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 4 3 2 1 9
51 บ้านทุ่งงาย 4 3 0 1 7
52 รักเมืองไทย 6 4 2 2 0 8
53 วัดบางทีง 4 2 1 2 7
54 วัดม่วงค่อม 4 2 0 0 6
55 วัดรัตนวราราม 4 1 4 2 9
56 วัดโคกสมานคุณ 4 1 0 0 5
57 อนุบาลนครหาดใหญ่ 3 9 9 3 21
58 ทิพรัตน์วิทยาคาร 3 6 6 8 15
59 บ้านกำแพงเพชร 3 5 2 3 10
60 บ้านวังพา 3 4 0 1 7
61 บ้านควนโส 3 3 3 1 9
62 บ้านหนองม่วง 3 3 1 3 7
63 วัดเขากลอย 3 3 1 1 7
64 บ้านหัวปาบ 3 2 8 8 13
65 พลวิทยา 3 2 4 0 9
66 วัดท่าข้าม 3 2 1 2 6
67 วัดท่านางหอม 3 2 1 2 6
68 บ้านต้นส้าน 3 2 0 2 5
69 บ้านคลองกั่ว 3 1 4 1 8
70 แสงทองวิทยา 3 1 3 2 7
71 บ้านห้วยลึก 3 1 3 2 7
72 บ้านท่ามะปราง 3 1 1 3 5
73 วัดท่าแซ 3 1 0 1 4
74 บ้านบึงพิซัย 3 0 0 1 3
75 วรพัฒน์ 2 9 7 5 18
76 สำนักสงฆ์ศรีวิชัย 2 9 2 1 13
77 บ้านหนองนายขุ้ย 2 4 1 1 7
78 วัดคงคาวดี 2 4 0 1 6
79 วิทยาสรรค์ศึกษา 2 3 2 7 7
80 บ้านท่าไทร 2 2 1 0 5
81 บ้านกรอบ 2 2 1 0 5
82 บ้านป่ายาง 2 2 1 0 5
83 บ้านคลองคล้า 2 2 1 0 5
84 บ้านควน 2 1 1 1 4
85 บ้านบางแฟบ 2 1 1 1 4
86 บ้านเขารักเกียรติ 2 1 1 0 4
87 วัดคลองแห 2 1 0 2 3
88 วัดปากจ่า 2 1 0 0 3
89 บ้านห้วยสมบูรณ์ 2 0 3 3 5
90 บ้านไสท้อน 2 0 1 0 3
91 บ้านม่วง 2 0 0 3 2
92 บ้านทุ่งเลียบ 2 0 0 2 2
93 บ้านท่าหมอไชย 2 0 0 0 2
94 บ้านควนสะตอ 2 0 0 0 2
95 วัดโคกม่วง 2 0 0 0 2
96 ชาตรีวิทยา 1 5 9 4 15
97 บ้านโคกพยอม 1 2 0 2 3
98 อักษรศิริ 1 1 5 4 7
99 เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 1 1 4 6 6
100 เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 1 1 3 7 5
101 วัดโคกเหรียง 1 1 3 1 5
102 บ้านทุ่งน้ำ 1 1 1 2 3
103 บ้านคลองต่อ 1 1 0 3 2
104 บ้านหนองปลิง 1 0 2 0 3
105 บ้านหัวไทร 1 0 2 0 3
106 วัดไทรใหญ่ 1 0 1 2 2
107 วัดคูหาใน 1 0 1 1 2
108 วัดหินเกลี้ยง 1 0 1 1 2
109 วัดจังโหลน 1 0 1 0 2
110 วัดบางศาลา 1 0 1 0 2
111 บ้านดินลาน 1 0 0 3 1
112 บ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 0 0 0 1
113 บ้านคลองหอยโข่ง 1 0 0 0 1
114 บ้านบางกล่ำ 0 6 1 1 7
115 บ้านคลองช้าง 0 5 0 2 5
116 วิริยะเธียรวิทยา 0 4 4 2 8
117 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 0 3 1 1 4
118 วัดเจริญราษฎร์ 0 3 1 1 4
119 บ้านใต้ 0 3 0 3 3
120 บ้านปลายละหาน 0 2 2 0 4
121 บ้านเก่าร้าง 0 2 1 0 3
122 วัดท่าหยี 0 2 0 2 2
123 บ้านเกาะนก 0 2 0 0 2
124 ศรีปัญญานุรักษ์ 0 1 2 3 3
125 บ้านเกาะใหญ่ 0 1 1 0 2
126 วัดชลธารประสิทธิ์ 0 1 1 0 2
127 วัดปรางแก้ว 0 1 1 0 2
128 เสนาณรงค์วิทยา 0 1 1 0 2
129 วัดดอน 0 1 0 1 1
130 บ้านทุ่งตำเสา 0 1 0 1 1
131 บ้านนาลึก 0 1 0 1 1
132 วัดเจริญภูผา 0 1 0 1 1
133 บ้านควนขัน 0 1 0 0 1
134 บ้านทุ่งคมบาง 0 1 0 0 1
135 บ้านทุ่งมะขาม 0 1 0 0 1
136 บ้านยวนยาง 0 1 0 0 1
137 วัดท่าช้าง 0 1 0 0 1
138 บ้านหินผุด 0 0 3 1 3
139 วัดแม่เตย 0 0 3 0 3
140 พลวิทยาระบบสองภาษา 0 0 2 0 2
141 เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 0 0 1 4 1
142 ศรีษะคีรี 0 0 1 1 1
143 วัดพรุเตาะ 0 0 1 0 1
144 บ้านควนเนียงใน 0 0 0 2 0
145 บ้านวังหรัง 0 0 0 2 0
146 บ้านกองอิฐ 0 0 0 1 0
147 บ้านบ่อหว้า 0 0 0 1 0
148 บ้านควนนา 0 0 0 0 0
รวม 595 435 333 327 1,690