สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินนิมิต 11 3 2 16 19 5 0 4 24
2 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 10 1 1 12 20 4 1 5 25
3 ส่องแสงวิทยา 7 6 8 21 20 14 10 10 44
4 บ้านหน้าควนลัง 7 3 0 10 14 0 1 1 15
5 ท่าจีนอุดมวิทยา 7 2 5 14 10 5 6 2 21
6 วัดทุ่งคา 6 1 2 9 10 1 0 0 11
7 พัฒนศึกษา 5 7 1 13 12 6 11 6 29
8 บ้านเขาพระ 5 3 5 13 17 12 5 7 34
9 สุวรรณวงศ์ 5 3 3 11 14 8 6 4 28
10 บ้านควนเนียง 5 2 0 7 16 15 6 2 37
11 วัดเนินพิชัย 4 4 4 12 11 9 7 9 27
12 ทุ่งปรือพิทยาคม 4 4 4 12 11 3 1 1 15
13 ชุมชนบ้านนาสีทอง 4 3 1 8 16 2 1 3 19
14 บ้านเกาะหมี 4 1 2 7 8 6 3 3 17
15 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 4 0 3 7 9 2 1 0 12
16 ชุมชนบ้านโคกค่าย 3 5 1 9 9 6 2 4 17
17 ศรีสว่างวงศ์ 3 4 2 9 11 14 10 3 35
18 บ้านโปะหมอ 3 3 0 6 6 5 1 0 12
19 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 3 2 0 5 8 6 4 2 18
20 บ้านห้วยโอน 3 0 1 4 6 3 4 1 13
21 วัดเทพชุมนุม 2 4 1 7 11 1 5 4 17
22 สมานคุณวิทยาทาน 2 3 3 8 12 4 4 2 20
23 บ้านไร่ 2 3 3 8 12 2 3 4 17
24 บ้านคลองหวะ 2 3 1 6 8 2 0 2 10
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 2 2 3 7 6 1 2 0 9
26 บ้านคลองนกกระทุง 2 2 1 5 8 5 5 0 18
27 กิตติวิทย์บ้านพรุ 2 2 0 4 6 9 7 4 22
28 คุณธรรมวิทยา 2 1 5 8 12 19 7 11 38
29 กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 2 1 4 7 4 10 7 3 21
30 ทวีรัตน์ 2 1 1 4 10 6 4 7 20
31 บ้านต้นส้าน 2 1 1 4 3 2 0 2 5
32 กิตติวิทย์ 2 1 0 3 4 5 2 3 11
33 บุญเลิศอนุสรณ์ 2 0 1 3 5 10 7 5 22
34 วัดรัตนวราราม 2 0 0 2 4 1 4 2 9
35 บ้านท่าหมอไชย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 บ้านโคกเมา 1 7 2 10 13 9 3 6 25
37 ธิดานุเคราะห์ 1 4 0 5 5 5 4 3 14
38 บ้านควนดินแดง 1 3 1 5 7 2 3 0 12
39 พะตงวิทยามูลนิธิ 1 3 0 4 5 0 0 3 5
40 วัดหูแร่ 1 2 4 7 11 3 5 9 19
41 สมัยศึกษา 1 2 1 4 7 4 7 4 18
42 บ้านหาร 1 2 1 4 7 4 4 7 15
43 บ้านพรุพ้อ 1 2 0 3 4 4 1 1 9
44 บ้านหัวปาบ 1 2 0 3 3 2 8 8 13
45 แสงทองวิทยา 1 2 0 3 3 1 3 2 7
46 ศรีนครมูลนิธิ 1 1 4 6 9 6 7 6 22
47 บ้านกำแพงเพชร 1 1 3 5 3 5 2 3 10
48 บ้านฉลุง 1 1 2 4 7 3 5 4 15
49 บ้านลานควาย 1 1 1 3 6 4 1 1 11
50 คลองปอม 1 1 0 2 4 3 2 3 9
51 บ้านทุ่งงาย 1 1 0 2 4 3 0 1 7
52 วัดเขากลอย 1 1 0 2 3 3 1 1 7
53 บ้านบึงพิซัย 1 1 0 2 3 0 0 1 3
54 วัดคงคาวดี 1 1 0 2 2 4 0 1 6
55 บ้านบางเหรียง 1 0 2 3 5 1 3 3 9
56 วัดนารังนก 1 0 1 2 5 3 5 8 13
57 อนุบาลกิตติเวศม์ 1 0 1 2 4 10 4 5 18
58 บ้านควนสะตอ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 วัดม่วงค่อม 1 0 0 1 4 2 0 0 6
60 วัดโคกสมานคุณ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
61 พลวิทยา 1 0 0 1 3 2 4 0 9
62 บ้านห้วยลึก 1 0 0 1 3 1 3 2 7
63 บ้านท่าไทร 1 0 0 1 2 2 1 0 5
64 บ้านกรอบ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
65 บ้านป่ายาง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
66 บ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 วิทยาสรรค์ศึกษา 0 2 2 4 2 3 2 7 7
68 สวัสดิ์บวร 0 2 1 3 4 10 6 6 20
69 ทิพรัตน์วิทยาคาร 0 2 0 2 3 6 6 8 15
70 วัดท่าแซ 0 2 0 2 3 1 0 1 4
71 บ้านม่วง 0 2 0 2 2 0 0 3 2
72 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 0 1 2 3 4 3 2 1 9
73 รักเมืองไทย 6 0 1 1 2 4 2 2 0 8
74 บ้านวังพา 0 1 1 2 3 4 0 1 7
75 บ้านหนองม่วง 0 1 1 2 3 3 1 3 7
76 วัดท่าข้าม 0 1 1 2 3 2 1 2 6
77 สำนักสงฆ์ศรีวิชัย 0 1 1 2 2 9 2 1 13
78 บ้านคลองคล้า 0 1 1 2 2 2 1 0 5
79 บ้านควน 0 1 1 2 2 1 1 1 4
80 วัดเลียบ 0 1 0 1 5 1 0 2 6
81 บ้านคลองกั่ว 0 1 0 1 3 1 4 1 8
82 บ้านท่ามะปราง 0 1 0 1 3 1 1 3 5
83 วรพัฒน์ 0 1 0 1 2 9 7 5 18
84 บ้านบางแฟบ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
85 บ้านเขารักเกียรติ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
86 บ้านห้วยสมบูรณ์ 0 1 0 1 2 0 3 3 5
87 บ้านทุ่งเลียบ 0 1 0 1 2 0 0 2 2
88 วัดจังโหลน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 บ้านคลองหอยโข่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 วัดดอน 0 1 0 1 0 1 0 1 1
91 วัดท่านางหอม 0 0 5 5 3 2 1 2 6
92 บ้านควนโส 0 0 2 2 3 3 3 1 9
93 วัดบางทีง 0 0 1 1 4 2 1 2 7
94 บ้านหนองนายขุ้ย 0 0 1 1 2 4 1 1 7
95 บ้านโคกพยอม 0 0 1 1 1 2 0 2 3
96 บ้านคลองต่อ 0 0 1 1 1 1 0 3 2
97 วัดบางศาลา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
98 บ้านดินลาน 0 0 1 1 1 0 0 3 1
99 อนุบาลนครหาดใหญ่ 0 0 0 0 3 9 9 3 21
100 วัดคลองแห 0 0 0 0 2 1 0 2 3
101 วัดปากจ่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านไสท้อน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
103 วัดโคกม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 ชาตรีวิทยา 0 0 0 0 1 5 9 4 15
105 อักษรศิริ 0 0 0 0 1 1 5 4 7
106 เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 0 0 0 0 1 1 4 6 6
107 เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 0 0 0 0 1 1 3 7 5
108 วัดโคกเหรียง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
109 บ้านทุ่งน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
110 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
111 บ้านหัวไทร 0 0 0 0 1 0 2 0 3
112 วัดไทรใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
113 วัดคูหาใน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
114 วัดหินเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
115 บ้านบางกล่ำ 0 0 0 0 0 6 1 1 7
116 บ้านคลองช้าง 0 0 0 0 0 5 0 2 5
117 วิริยะเธียรวิทยา 0 0 0 0 0 4 4 2 8
118 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 0 0 0 0 0 3 1 1 4
119 วัดเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
120 บ้านใต้ 0 0 0 0 0 3 0 3 3
121 บ้านปลายละหาน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
122 บ้านเก่าร้าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
123 วัดท่าหยี 0 0 0 0 0 2 0 2 2
124 บ้านเกาะนก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 ศรีปัญญานุรักษ์ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
126 บ้านเกาะใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 วัดชลธารประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 วัดปรางแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 เสนาณรงค์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
130 บ้านทุ่งตำเสา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
131 บ้านนาลึก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
132 วัดเจริญภูผา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 บ้านควนขัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านทุ่งคมบาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านทุ่งมะขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านยวนยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 วัดท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านหินผุด 0 0 0 0 0 0 3 1 3
139 วัดแม่เตย 0 0 0 0 0 0 3 0 3
140 พลวิทยาระบบสองภาษา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 0 0 0 0 0 0 1 4 1
142 ศรีษะคีรี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
143 วัดพรุเตาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านควนเนียงใน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
145 บ้านวังหรัง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146 บ้านกองอิฐ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านบ่อหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านควนนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 148 118 430 595 435 333 327 1,363