สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินนิมิต 11 3 2 16 19 5 0 4 24
2 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 11 1 1 13 22 4 1 5 27
3 บ้านเขาพระ 8 4 9 21 25 13 5 7 43
4 วัดทุ่งคา 8 2 2 12 14 2 0 0 16
5 ส่องแสงวิทยา 7 6 8 21 20 14 10 10 44
6 บ้านโปะหมอ 7 5 1 13 13 5 1 0 19
7 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 7 4 0 11 14 8 4 2 26
8 ท่าจีนอุดมวิทยา 7 3 5 15 12 6 6 2 24
9 บ้านหน้าควนลัง 7 3 0 10 14 0 1 1 15
10 บ้านควนเนียง 6 2 2 10 19 16 6 2 41
11 พัฒนศึกษา 5 7 1 13 12 6 11 6 29
12 สุวรรณวงศ์ 5 3 3 11 14 8 6 4 28
13 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 5 0 3 8 10 2 1 0 13
14 บ้านโคกเมา 4 7 2 13 17 9 3 6 29
15 วัดเนินพิชัย 4 6 5 15 16 12 8 9 36
16 ชุมชนบ้านโคกค่าย 4 5 1 10 10 6 2 4 18
17 ทุ่งปรือพิทยาคม 4 4 4 12 11 3 1 1 15
18 ชุมชนบ้านนาสีทอง 4 3 1 8 16 2 1 3 19
19 บ้านเกาะหมี 4 2 2 8 9 6 3 3 18
20 ศรีสว่างวงศ์ 3 4 2 9 11 14 10 3 35
21 บ้านควนโส 3 3 4 10 11 3 3 1 17
22 บ้านฉลุง 3 3 3 9 14 4 5 4 23
23 บ้านคลองนกกระทุง 3 2 1 6 9 6 5 0 20
24 บ้านห้วยโอน 3 2 1 6 8 4 4 1 16
25 ชาตรีวิทยา 3 0 0 3 4 5 9 4 18
26 วัดเทพชุมนุม 2 4 1 7 12 1 5 4 18
27 วัดหูแร่ 2 3 6 11 16 6 6 9 28
28 สมานคุณวิทยาทาน 2 3 3 8 12 4 4 2 20
29 บ้านไร่ 2 3 3 8 12 2 3 4 17
30 บ้านหาร 2 3 1 6 10 4 5 7 19
31 บ้านคลองหวะ 2 3 1 6 8 2 0 2 10
32 ศรีนครมูลนิธิ 2 2 4 8 11 6 7 6 24
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 2 2 3 7 6 1 2 0 9
34 กิตติวิทย์บ้านพรุ 2 2 0 4 6 9 7 4 22
35 คุณธรรมวิทยา 2 1 5 8 12 19 7 11 38
36 กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 2 1 4 7 4 10 7 3 21
37 ทวีรัตน์ 2 1 1 4 10 6 4 7 20
38 บ้านต้นส้าน 2 1 1 4 3 2 0 2 5
39 กิตติวิทย์ 2 1 0 3 4 5 2 3 11
40 วัดเขากลอย 2 1 0 3 4 3 1 1 8
41 วัดนารังนก 2 0 1 3 6 3 5 8 14
42 บุญเลิศอนุสรณ์ 2 0 1 3 5 10 7 5 22
43 วัดรัตนวราราม 2 0 0 2 4 1 4 2 9
44 บ้านท่าหมอไชย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 ธิดานุเคราะห์ 1 4 0 5 5 5 4 3 14
46 บ้านควนดินแดง 1 3 1 5 7 2 3 0 12
47 พะตงวิทยามูลนิธิ 1 3 0 4 5 0 0 3 5
48 สมัยศึกษา 1 2 1 4 7 4 7 4 18
49 บ้านพรุพ้อ 1 2 0 3 4 4 1 1 9
50 บ้านหัวปาบ 1 2 0 3 3 2 8 8 13
51 แสงทองวิทยา 1 2 0 3 3 1 3 2 7
52 บ้านกำแพงเพชร 1 1 3 5 3 5 2 3 10
53 วัดเลียบ 1 1 1 3 9 1 0 2 10
54 บ้านลานควาย 1 1 1 3 6 4 1 1 11
55 คลองปอม 1 1 0 2 4 3 2 3 9
56 บ้านทุ่งงาย 1 1 0 2 4 3 0 1 7
57 บ้านบึงพิซัย 1 1 0 2 3 0 0 1 3
58 วัดคงคาวดี 1 1 0 2 2 4 0 1 6
59 บ้านบางเหรียง 1 0 2 3 5 1 3 3 9
60 อนุบาลกิตติเวศม์ 1 0 1 2 4 10 4 5 18
61 วัดบางศาลา 1 0 1 2 2 1 1 0 4
62 บ้านควนสะตอ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 วัดม่วงค่อม 1 0 0 1 4 2 0 0 6
64 วัดโคกสมานคุณ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
65 พลวิทยา 1 0 0 1 3 2 4 0 9
66 บ้านป่ายาง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
67 บ้านห้วยลึก 1 0 0 1 3 1 3 2 7
68 วัดเจริญราษฎร์ 1 0 0 1 2 3 1 1 6
69 บ้านท่าไทร 1 0 0 1 2 2 1 0 5
70 บ้านกรอบ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
71 บ้านชายคลอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 วิทยาสรรค์ศึกษา 0 2 2 4 2 3 2 7 7
74 สวัสดิ์บวร 0 2 1 3 4 10 6 6 20
75 บ้านบางแฟบ 0 2 0 2 5 2 1 1 8
76 วัดท่าแซ 0 2 0 2 4 1 0 1 5
77 ทิพรัตน์วิทยาคาร 0 2 0 2 3 6 6 8 15
78 บ้านม่วง 0 2 0 2 2 0 0 3 2
79 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 0 1 2 3 4 3 2 1 9
80 รักเมืองไทย 6 0 1 1 2 6 2 2 0 10
81 บ้านดินลาน 0 1 1 2 4 2 0 3 6
82 บ้านวังพา 0 1 1 2 3 4 0 1 7
83 บ้านหนองม่วง 0 1 1 2 3 3 1 3 7
84 วัดท่าข้าม 0 1 1 2 3 2 1 2 6
85 สำนักสงฆ์ศรีวิชัย 0 1 1 2 2 9 2 1 13
86 บ้านคลองคล้า 0 1 1 2 2 2 1 0 5
87 บ้านควน 0 1 1 2 2 1 1 1 4
88 บ้านคลองกั่ว 0 1 0 1 3 1 4 1 8
89 บ้านท่ามะปราง 0 1 0 1 3 1 1 3 5
90 วรพัฒน์ 0 1 0 1 2 9 7 5 18
91 บ้านเขารักเกียรติ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
92 บ้านห้วยสมบูรณ์ 0 1 0 1 2 0 3 3 5
93 บ้านหัวไทร 0 1 0 1 2 0 2 0 4
94 บ้านทุ่งเลียบ 0 1 0 1 2 0 0 2 2
95 วัดจังโหลน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
96 บ้านคลองหอยโข่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านปลายละหาน 0 1 0 1 0 3 2 0 5
98 วัดดอน 0 1 0 1 0 1 0 1 1
99 วัดท่านางหอม 0 0 5 5 3 2 1 2 6
100 บ้านคลองต่อ 0 0 2 2 2 1 0 3 3
101 วัดบางทีง 0 0 1 1 4 2 1 2 7
102 บ้านหนองนายขุ้ย 0 0 1 1 2 4 1 1 7
103 บ้านโคกพยอม 0 0 1 1 1 2 0 2 3
104 บ้านหน้าควน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 อนุบาลนครหาดใหญ่ 0 0 0 0 3 9 9 3 21
106 วัดโคกม่วง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
107 วัดคลองแห 0 0 0 0 2 1 0 2 3
108 วัดปากจ่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 บ้านไสท้อน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
110 อักษรศิริ 0 0 0 0 1 1 5 4 7
111 เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 0 0 0 0 1 1 4 6 6
112 เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 0 0 0 0 1 1 3 7 5
113 วัดโคกเหรียง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
114 บ้านทุ่งน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
115 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
116 วัดไทรใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
117 วัดคูหาใน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
118 วัดหินเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
119 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านบางกล่ำ 0 0 0 0 0 6 1 1 7
121 บ้านคลองช้าง 0 0 0 0 0 5 0 2 5
122 วิริยะเธียรวิทยา 0 0 0 0 0 4 4 2 8
123 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 0 0 0 0 0 3 1 1 4
124 บ้านใต้ 0 0 0 0 0 3 0 3 3
125 บ้านเก่าร้าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
126 วัดท่าหยี 0 0 0 0 0 2 0 2 2
127 บ้านเกาะนก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 ศรีปัญญานุรักษ์ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
129 บ้านเกาะใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
130 วัดชลธารประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 วัดปรางแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 เสนาณรงค์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านทุ่งตำเสา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านนาลึก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 วัดเจริญภูผา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 บ้านควนขัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านทุ่งคมบาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านทุ่งมะขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านยวนยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 วัดท่าช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านหินผุด 0 0 0 0 0 0 3 1 3
142 วัดแม่เตย 0 0 0 0 0 0 3 0 3
143 พลวิทยาระบบสองภาษา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
144 เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 0 0 0 0 0 0 1 4 1
145 ศรีษะคีรี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 วัดพรุเตาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านควนเนียงใน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
148 บ้านวังหรัง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
149 บ้านกองอิฐ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านบ่อหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 บ้านควนนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 202 172 134 508 697 455 336 327 1,488