สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเขาพระ 25 13 5 7 43
2 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 22 4 1 5 27
3 ส่องแสงวิทยา 20 14 10 10 44
4 บ้านควนเนียง 19 16 6 2 41
5 บ้านเนินนิมิต 19 5 0 4 24
6 บ้านโคกเมา 17 9 3 6 29
7 วัดเนินพิชัย 16 12 8 9 36
8 วัดหูแร่ 16 6 6 9 28
9 ชุมชนบ้านนาสีทอง 16 2 1 3 19
10 สุวรรณวงศ์ 14 8 6 4 28
11 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 14 8 4 2 26
12 บ้านฉลุง 14 4 5 4 23
13 วัดทุ่งคา 14 2 0 0 16
14 บ้านหน้าควนลัง 14 0 1 1 15
15 บ้านโปะหมอ 13 5 1 0 19
16 คุณธรรมวิทยา 12 19 7 11 38
17 พัฒนศึกษา 12 6 11 6 29
18 ท่าจีนอุดมวิทยา 12 6 6 2 24
19 สมานคุณวิทยาทาน 12 4 4 2 20
20 บ้านไร่ 12 2 3 4 17
21 วัดเทพชุมนุม 12 1 5 4 18
22 ศรีสว่างวงศ์ 11 14 10 3 35
23 ศรีนครมูลนิธิ 11 6 7 6 24
24 บ้านควนโส 11 3 3 1 17
25 ทุ่งปรือพิทยาคม 11 3 1 1 15
26 ทวีรัตน์ 10 6 4 7 20
27 ชุมชนบ้านโคกค่าย 10 6 2 4 18
28 บ้านหาร 10 4 5 7 19
29 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 10 2 1 0 13
30 บ้านคลองนกกระทุง 9 6 5 0 20
31 บ้านเกาะหมี 9 6 3 3 18
32 วัดเลียบ 9 1 0 2 10
33 บ้านห้วยโอน 8 4 4 1 16
34 บ้านคลองหวะ 8 2 0 2 10
35 สมัยศึกษา 7 4 7 4 18
36 บ้านควนดินแดง 7 2 3 0 12
37 กิตติวิทย์บ้านพรุ 6 9 7 4 22
38 บ้านลานควาย 6 4 1 1 11
39 วัดนารังนก 6 3 5 8 14
40 รักเมืองไทย 6 6 2 2 0 10
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 6 1 2 0 9
42 บุญเลิศอนุสรณ์ 5 10 7 5 22
43 ธิดานุเคราะห์ 5 5 4 3 14
44 บ้านบางแฟบ 5 2 1 1 8
45 บ้านบางเหรียง 5 1 3 3 9
46 พะตงวิทยามูลนิธิ 5 0 0 3 5
47 กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 4 10 7 3 21
48 สวัสดิ์บวร 4 10 6 6 20
49 อนุบาลกิตติเวศม์ 4 10 4 5 18
50 ชาตรีวิทยา 4 5 9 4 18
51 กิตติวิทย์ 4 5 2 3 11
52 บ้านพรุพ้อ 4 4 1 1 9
53 คลองปอม 4 3 2 3 9
54 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 4 3 2 1 9
55 วัดเขากลอย 4 3 1 1 8
56 บ้านทุ่งงาย 4 3 0 1 7
57 วัดบางทีง 4 2 1 2 7
58 บ้านดินลาน 4 2 0 3 6
59 วัดม่วงค่อม 4 2 0 0 6
60 วัดรัตนวราราม 4 1 4 2 9
61 วัดท่าแซ 4 1 0 1 5
62 วัดโคกสมานคุณ 4 1 0 0 5
63 อนุบาลนครหาดใหญ่ 3 9 9 3 21
64 ทิพรัตน์วิทยาคาร 3 6 6 8 15
65 บ้านกำแพงเพชร 3 5 2 3 10
66 บ้านวังพา 3 4 0 1 7
67 บ้านหนองม่วง 3 3 1 3 7
68 บ้านหัวปาบ 3 2 8 8 13
69 พลวิทยา 3 2 4 0 9
70 วัดท่าข้าม 3 2 1 2 6
71 วัดท่านางหอม 3 2 1 2 6
72 บ้านป่ายาง 3 2 1 0 6
73 บ้านต้นส้าน 3 2 0 2 5
74 บ้านคลองกั่ว 3 1 4 1 8
75 แสงทองวิทยา 3 1 3 2 7
76 บ้านห้วยลึก 3 1 3 2 7
77 บ้านท่ามะปราง 3 1 1 3 5
78 บ้านบึงพิซัย 3 0 0 1 3
79 วัดโคกม่วง 3 0 0 0 3
80 วรพัฒน์ 2 9 7 5 18
81 สำนักสงฆ์ศรีวิชัย 2 9 2 1 13
82 บ้านหนองนายขุ้ย 2 4 1 1 7
83 วัดคงคาวดี 2 4 0 1 6
84 วิทยาสรรค์ศึกษา 2 3 2 7 7
85 วัดเจริญราษฎร์ 2 3 1 1 6
86 บ้านท่าไทร 2 2 1 0 5
87 บ้านกรอบ 2 2 1 0 5
88 บ้านคลองคล้า 2 2 1 0 5
89 บ้านควน 2 1 1 1 4
90 วัดบางศาลา 2 1 1 0 4
91 บ้านเขารักเกียรติ 2 1 1 0 4
92 บ้านคลองต่อ 2 1 0 3 3
93 วัดคลองแห 2 1 0 2 3
94 วัดปากจ่า 2 1 0 0 3
95 บ้านห้วยสมบูรณ์ 2 0 3 3 5
96 บ้านหัวไทร 2 0 2 0 4
97 บ้านไสท้อน 2 0 1 0 3
98 บ้านม่วง 2 0 0 3 2
99 บ้านทุ่งเลียบ 2 0 0 2 2
100 บ้านท่าหมอไชย 2 0 0 0 2
101 บ้านควนสะตอ 2 0 0 0 2
102 บ้านชายคลอง 2 0 0 0 2
103 บ้านโคกพยอม 1 2 0 2 3
104 อักษรศิริ 1 1 5 4 7
105 เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 1 1 4 6 6
106 เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 1 1 3 7 5
107 วัดโคกเหรียง 1 1 3 1 5
108 บ้านทุ่งน้ำ 1 1 1 2 3
109 บ้านหนองปลิง 1 0 2 0 3
110 วัดไทรใหญ่ 1 0 1 2 2
111 วัดคูหาใน 1 0 1 1 2
112 วัดหินเกลี้ยง 1 0 1 1 2
113 วัดจังโหลน 1 0 1 0 2
114 บ้านยางงาม(บางกล่ำ) 1 0 0 0 1
115 บ้านคลองหอยโข่ง 1 0 0 0 1
116 บ้านหน้าควน 1 0 0 0 1
117 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 0 1
118 บ้านบางกล่ำ 0 6 1 1 7
119 บ้านคลองช้าง 0 5 0 2 5
120 วิริยะเธียรวิทยา 0 4 4 2 8
121 บ้านปลายละหาน 0 3 2 0 5
122 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 0 3 1 1 4
123 บ้านใต้ 0 3 0 3 3
124 บ้านเก่าร้าง 0 2 1 0 3
125 วัดท่าหยี 0 2 0 2 2
126 บ้านเกาะนก 0 2 0 0 2
127 ศรีปัญญานุรักษ์ 0 1 2 3 3
128 บ้านเกาะใหญ่ 0 1 1 0 2
129 วัดชลธารประสิทธิ์ 0 1 1 0 2
130 วัดปรางแก้ว 0 1 1 0 2
131 เสนาณรงค์วิทยา 0 1 1 0 2
132 วัดดอน 0 1 0 1 1
133 บ้านทุ่งตำเสา 0 1 0 1 1
134 บ้านนาลึก 0 1 0 1 1
135 วัดเจริญภูผา 0 1 0 1 1
136 บ้านควนขัน 0 1 0 0 1
137 บ้านทุ่งคมบาง 0 1 0 0 1
138 บ้านทุ่งมะขาม 0 1 0 0 1
139 บ้านยวนยาง 0 1 0 0 1
140 วัดท่าช้าง 0 1 0 0 1
141 บ้านหินผุด 0 0 3 1 3
142 วัดแม่เตย 0 0 3 0 3
143 พลวิทยาระบบสองภาษา 0 0 2 0 2
144 เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 0 0 1 4 1
145 ศรีษะคีรี 0 0 1 1 1
146 วัดพรุเตาะ 0 0 1 0 1
147 บ้านควนเนียงใน 0 0 0 2 0
148 บ้านวังหรัง 0 0 0 2 0
149 บ้านกองอิฐ 0 0 0 1 0
150 บ้านบ่อหว้า 0 0 0 1 0
151 บ้านควนนา 0 0 0 0 0
รวม 697 455 336 327 1,488